Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2003 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1989 - 1992 Yüksek Lisans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1985 - 1989 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Haherzade'nin ”Minhacü’l-Beyan” Adlı Kur’an Sözlüğünün Tahkiki (Dad Harfine Kadar)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 • 1992 Yüksek Lisans

  Osmanlı Dönemi Müfessirleri

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik Arapça

 • B2 Orta Üstü İngilizce