Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An international research on the influence of accreditation on academic quality

STUDIES IN HIGHER EDUCATION, cilt.44, sa.9, ss.1507-1518, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Possible Barriers behind Reflective Thinking and Practice: Experiences of School Principals from Turkey and Denmark

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.2, ss.832-838, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Academics' Perceptions of the Effects of Globalization on Turkish Foundation University Policies

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, sa.165, ss.34-47, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A META-ANALYTIC EFFECT ANALYSIS: THE EFFECT OF IN-SERVICE TRAINING ON THE JOB PERFORMANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.38, ss.201-212, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bir meta analitik etki analizi okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim göreve etkisi

Hacettepe Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.201-212, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Perceptions of Principals About the Influence of Trust in Their Mentoring Experiences

Teachers and Teaching, Theory and Practice., 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The influence of trust in principals' mentoring experiences across different career phases

TEACHERS AND TEACHING, cilt.16, sa.2, ss.245-258, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of trust in principals mentoring experiences at different career phases

Teachers and Teaching: Theory and Practice, cilt.16, ss.245-258, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

İlköğretim okul yöneticilerinin kariyer gelişimleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.39-57, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmenlerin Meslek İçinde Gelişmelerinde Internetin Rolü

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.1, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmen Eğitiminde Sorumluluk ve Akreditasyon

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Lisansüstü Tezlerde Danışman ve Öğrencilerin Rol Algıları Yönetim İçin Göstergeler

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.9-18, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmenlerin Kariyer Gelişiminde Müdürün Görevleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi., cilt.1, ss.513-529, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Müdür Yardımcılarının Görevlerinden Ayrılma Nedenleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESELLEŞMENİN YÜKSEKÖĞRETİME PARADOKSAL ETKİLERİNİN ANALİZİ.

Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Career Barriers Faced by Turkish Women Academics: Support for What?

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.8, sa.3, ss.313-321, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

BİR EĞİTİM POLİTİKASI BELİRLEME YÖNTEMİ: META ANALİZ

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma Üniversitesi Kavramı

Route Education and Social Science Journal, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of High School Teachers Views on Professional Values in Terms of Different Variables

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.5, sa.3, ss.270-296, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Türkiye’nin Geleceği İçin Önemli Bir Yatırım: Etik Değerler Eğitimi

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.58, ss.258-261, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyerevrelerine göre incelenmesi

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.39, ss.25-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Geleceği için Önemli Bir Yatırım Etik Değerler Eğitimi

Yeni Türkiye, ss.258-261, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Türkiye İçin Öneriler

Journal of Gifted Education Research, cilt.1, sa.1, ss.31-44, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yansıtıcı Düşünme ve Uygulamadaki Olası Engeller Türkiye ve Danimarka dan Okul Müdürlerinin Deneyimleri

Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP), cilt.13, ss.813-838, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Sayısının Okul Yönetimine Etkisi ve Okul Kalitesi

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.1, ss.23-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Belirsizlik Durumlarını Algılama ve Karar Verme Tarzları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finlandiya nın PISA Başarısına Etki Eden Faktörler Bağlamında Türkiye nin Durumu

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Potential obstacles in front of reflective thinking and its application Experiences of school principles in Turkey and Denmark

Educational Research and Reviews, cilt.13, ss.813-838, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticilerinin sosyal sorumluluğu algılamalarının incelenmesi

M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.37, ss.56-67, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student Evaluation of Distance Learning in Turkey Reasons of more than Half Repetition

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.14, ss.825-830, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlikte kariyer basamakları uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin metaforlar ve sosyal ağ analizi yöntemiyle incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.28-55, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using real life problems for developing prospective teachers classroom management skills.

Cukurova University Faculty of Education Journal, cilt.41, sa.2, ss.18-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation on University Administrators and Faculty s Approach to Their Alumni

Journal of Theory and Practice in Education Articles, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erasmus programına katılan öğrencilerin akademik yaşantılarının nitel olarak incelenmesi

AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGiSi, cilt.18, ss.37-62, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Velilerin Okul İmajına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN DEĞER YARGILARININ EĞİTİM SÜREÇLERİNEETKİSİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quality criteria of research perceived by academics in social sciences at higher education

US–China Education Review, cilt.6, ss.1-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin demokrasi vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.19-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Does School Size Do

US-China Education Review, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müfettişlerin Kariyer Evreleri

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.19-50, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UZAKTAN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TVDERS PROGRAMLARI BAĞLAMINDA YÖNETİMİDEĞERLENDİRMELERİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehber öğretmenlerin bulundukları kariyer evrelerine göre okul yönetimini algılayışlarının niteliksel olarak incelenmesi

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.89-110, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma görevlilerinin kariyer gelişimleri Engeller ve çözümler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.1-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalabalık sınıfların etkileri bir ön araştırma çalışması

Eurasian Journal of Educational Research, cilt.7, ss.147-156, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polis Eğitiminin Değerlendirilmesi Polis Eğitimcileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma

M.Ü. Eğitim Bilimler Dergisi, cilt.1, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Did We Learn After Earthquake

International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazard., cilt.13, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet ile Eğitimde Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görevleri

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma Görevlilerinin Başarı Değerlendirmeye Bakışları

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi., 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Denetmenleri ve Mentorluk

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.1, ss.39-49, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitede Akreditasyon ve Düşünceler

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.39-47, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lider Öğretmen

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.11-19, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşünmeyi Öğretmekte Öğretmen ve Okul Yöneticisinin Rolü Düşünmek

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.49-78, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitede Toplam Kalite Yönetimi ve Özdeğerleme

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.1, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Ülkelerinde Eğitim Gündeminin Ana Konusu Etkin Okul Etkin Müdür

Çağdaş Eğitim, cilt.1, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiltere de Yüksek Öğretim Türkiye İçin Göstergeler

M.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öneri Dergisi, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticisinin Kariyer Basamakları İngiliz Eğitim Sisteminde Yöneticilerin Etkililikleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerde Öğrenci Sayısının Artmasının Yol Açacağı Sorunlar

Yaşadıkça Eğitim., 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Eğitimcilerinin Görüşleri: Akreditasyon ve Kalite

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi-4, 15 - 18 Ekim 2020

Üniversite-Okul Ortaklığı Modeli: Geribildirim ve Değerlendirmeler

VII. International Eurasian Educational Research Congress, 10 - 13 Eylül 2020

Öğretmenlerin Meslek Tutkusu: Nitel Bir Araştırma

VII. International Eurasian Educational Research Congress, 10 - 13 Eylül 2020

Sözleşmeli Okul Modelinin Okul Seçimi Bağlamında İncelenmesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, EJER, 19 Haziran - 22 Eylül 2019

Eğitim yöneticilerine göre eğitim politikası olgusunun anlamı.

IV. Uluslararası ASOS Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Eğitim yöneticilerinin okul yöneticisi seçme politikasına etkisi

V. International Eurasian Educational Research Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

Araştırma Üniversiteleri: Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Görüşleri.

Uluslararası Katılımlı YükseköğretimdeEğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 Mayıs 2017

Araştırma Üniversiteleri: Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Görüşleri.

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi., 19 - 20 Mayıs 2017

Influence of accreditation on academic quality An international research

WEI International Academic Conference on Education and Humanities, 1 - 03 Ağustos 2016

Defining standards of academic quality A scale development study

WEI International Academic Conference on Education and Humanities, 1 - 03 Ağustos 2016

PIRLS Bağlamında Rus Öğrencilerin Başarılarının İncelenmesi

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

A Phenomenological Study on Teacher Resiliency

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 Şubat 2016

Dünyada Eğitimde Yerelleşme Deneyimleri Başarı Başarısızlık Neye Bağlı

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 Haziran 2014

Reflective Thinking of Teachers and Head Teachers

University of Roehampton and Marmara University One Day Conference, 22 Mayıs 2014

Open and Distance Education Does Globalisation Effect The Quality

Asia Pacific Educational Research Association (APERA) & the Hong Kong Educational Research Association (HKERA) International Conference., 12 - 15 Mart 2014

Effects of Professional Learning Communities

International Conference on Advanced Education and Management, 4 - 05 Ocak 2014

The Effects of the Professional Learning Communities

International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM), Beijing, Çin, 4 - 05 Ocak 2014, ss.301-305 identifier

Eğitimde Özelleştirme

Marmara Üniversitesi 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Kalabalık Sınıfların Yönetimi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Accreditation in Open and Distance Education

New Trends on Global Education Conference, 24 - 26 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Evde Okul Politikası: Amerika, Kanada ve Avustalya Örneği

Eğitim Politikaları: Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uyugulamalar, Ayşen Bakioğlu, Mithat Korumaz, Editör, Nobel, Ankara, ss.399-435, 2019

Uluslararası Karşılaştırmalar

Eğitim Politikaları, Bakioğlu Ayşen, Korumaz Mithat, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.129-160, 2019

EĞİTİM POLİTİKALARI - Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uygulamalar

EĞİTİM POLİTİKALARI - Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uygulamalar, Bakioğlu Ayşen, Korumaz Mithat, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.489-523, 2019

Meta Analiz

NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2016

ÖĞRENCİ BAŞARILARINI KARŞILAŞTIRAN ÇOK ULUSLU SINAVLAR BAĞLAMINDA KALABALIK SINIFLAR SORUNU

KALABALIK SINIFLAR KALABALIK OKULLAR TEORİ UYGULAMA, AYŞEN BAKİOĞLU, Editör, NOBEL, Ankara, ss.39-63, 2016

Eğitimcilerde Yansıtıcı Düşünme

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2014

bilişsel gelişim

eğitim psikolojisi, ayşen bakioğlu, Editör, nobel, İstanbul, ss.35-65, 2014