Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An international research on the influence of accreditation on academic quality

STUDIES IN HIGHER EDUCATION, vol.44, no.9, pp.1507-1518, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Academics' Perceptions of the Effects of Globalization on Turkish Foundation University Policies

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.165, pp.34-47, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

A META-ANALYTIC EFFECT ANALYSIS: THE EFFECT OF IN-SERVICE TRAINING ON THE JOB PERFORMANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.38, pp.201-212, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Bir meta analitik etki analizi okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim göreve etkisi

Hacettepe Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.201-212, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Influence of trust in principals mentoring experiences at different career phases

Teachers and Teaching: Theory and Practice, vol.16, pp.245-258, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

İlköğretim okul yöneticilerinin kariyer gelişimleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.39-57, 2001 (Journal Indexed in SSCI)

Öğretmenlerin Meslek İçinde Gelişmelerinde Internetin Rolü

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.1, 2001 (Journal Indexed in SSCI)

Öğretmen Eğitiminde Sorumluluk ve Akreditasyon

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2001 (Journal Indexed in SSCI)

Lisansüstü Tezlerde Danışman ve Öğrencilerin Rol Algıları Yönetim İçin Göstergeler

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.9-18, 2001 (Journal Indexed in SSCI)

Öğretmenlerin Kariyer Gelişiminde Müdürün Görevleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi., vol.1, pp.513-529, 2001 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Okul Müdür Yardımcılarının Görevlerinden Ayrılma Nedenleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜRESELLEŞMENİN YÜKSEKÖĞRETİME PARADOKSAL ETKİLERİNİN ANALİZİ.

Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Career Barriers Faced by Turkish Women Academics: Support for What?

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.8, no.3, pp.313-321, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

BİR EĞİTİM POLİTİKASI BELİRLEME YÖNTEMİ: META ANALİZ

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Araştırma Üniversitesi Kavramı

Route Education and Social Science Journal, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study of High School Teachers Views on Professional Values in Terms of Different Variables

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.5, no.3, pp.270-296, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Lise Öğretmenlerinin Mesleki Değerlere İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.5, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’nin Geleceği İçin Önemli Bir Yatırım: Etik Değerler Eğitimi

Yeni Türkiye Dergisi, vol.58, pp.258-261, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyerevrelerine göre incelenmesi

Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.39, pp.25-54, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Geleceği için Önemli Bir Yatırım Etik Değerler Eğitimi

Yeni Türkiye, pp.258-261, 2014 (Other Refereed National Journals)

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Türkiye İçin Öneriler

Journal of Gifted Education Research, vol.1, no.1, pp.31-44, 2013 (International Refereed University Journal)

Yansıtıcı Düşünme ve Uygulamadaki Olası Engeller Türkiye ve Danimarka dan Okul Müdürlerinin Deneyimleri

Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP), vol.13, pp.813-838, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenci Sayısının Okul Yönetimine Etkisi ve Okul Kalitesi

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi., vol.1, pp.23-38, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okul Yöneticilerinin Belirsizlik Durumlarını Algılama ve Karar Verme Tarzları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.38, 2013 (Other Refereed National Journals)

Finlandiya nın PISA Başarısına Etki Eden Faktörler Bağlamında Türkiye nin Durumu

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.38, 2013 (Other Refereed National Journals)

Potential obstacles in front of reflective thinking and its application Experiences of school principles in Turkey and Denmark

Educational Research and Reviews, vol.13, pp.813-838, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul yöneticilerinin sosyal sorumluluğu algılamalarının incelenmesi

M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.37, pp.56-67, 2013 (Other Refereed National Journals)

Student Evaluation of Distance Learning in Turkey Reasons of more than Half Repetition

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.14, pp.825-830, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlikte kariyer basamakları uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin metaforlar ve sosyal ağ analizi yöntemiyle incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.28-55, 2013 (Other Refereed National Journals)

Using real life problems for developing prospective teachers classroom management skills.

Cukurova University Faculty of Education Journal, vol.41, no.2, pp.18-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

An Investigation on University Administrators and Faculty s Approach to Their Alumni

Journal of Theory and Practice in Education Articles, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Male and Female Undergraduates Perceptions of Integration and Interaction Optimism Versus Pessimism

Cypriot Journal of Educational Sciences, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erasmus programına katılan öğrencilerin akademik yaşantılarının nitel olarak incelenmesi

AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGiSi, vol.18, pp.37-62, 2010 (Other Refereed National Journals)

Velilerin Okul İmajına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRETMENLERİN DEĞER YARGILARININ EĞİTİM SÜREÇLERİNEETKİSİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Quality criteria of research perceived by academics in social sciences at higher education

US–China Education Review, vol.6, pp.1-27, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin demokrasi vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.29, pp.19-39, 2009 (Other Refereed National Journals)

What Does School Size Do

US-China Education Review, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müfettişlerin Kariyer Evreleri

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.19-50, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

UZAKTAN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TVDERS PROGRAMLARI BAĞLAMINDA YÖNETİMİDEĞERLENDİRMELERİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rehber öğretmenlerin bulundukları kariyer evrelerine göre okul yönetimini algılayışlarının niteliksel olarak incelenmesi

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.21, pp.89-110, 2005 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırma görevlilerinin kariyer gelişimleri Engeller ve çözümler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.1-20, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kalabalık sınıfların etkileri bir ön araştırma çalışması

Eurasian Journal of Educational Research, vol.7, pp.147-156, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Polis Eğitiminin Değerlendirilmesi Polis Eğitimcileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma

M.Ü. Eğitim Bilimler Dergisi, vol.1, 2002 (Other Refereed National Journals)

What Did We Learn After Earthquake

International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazard., vol.13, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnternet ile Eğitimde Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görevleri

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, 2001 (Other Refereed National Journals)

Araştırma Görevlilerinin Başarı Değerlendirmeye Bakışları

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi., 2001 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Denetmenleri ve Mentorluk

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi., vol.1, pp.39-49, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversitede Akreditasyon ve Düşünceler

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.39-47, 2000 (Other Refereed National Journals)

Lider Öğretmen

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.11-19, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Düşünmeyi Öğretmekte Öğretmen ve Okul Yöneticisinin Rolü Düşünmek

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.49-78, 1997 (Other Refereed National Journals)

Üniversitede Toplam Kalite Yönetimi ve Özdeğerleme

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi., vol.1, 1996 (Other Refereed National Journals)

Batı Ülkelerinde Eğitim Gündeminin Ana Konusu Etkin Okul Etkin Müdür

Çağdaş Eğitim, vol.1, 1994 (Other Refereed National Journals)

İngiltere de Yüksek Öğretim Türkiye İçin Göstergeler

M.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öneri Dergisi, 1994 (Other Refereed National Journals)

Okul Yöneticisinin Kariyer Basamakları İngiliz Eğitim Sisteminde Yöneticilerin Etkililikleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1994 (Other Refereed National Journals)

Üniversitelerde Öğrenci Sayısının Artmasının Yol Açacağı Sorunlar

Yaşadıkça Eğitim., 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Eğitimcilerinin Görüşleri: Akreditasyon ve Kalite

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi-4, 15 - 18 October 2020

Üniversite-Okul Ortaklığı Modeli: Geribildirim ve Değerlendirmeler

VII. International Eurasian Educational Research Congress, 10 - 13 September 2020

Öğretmenlerin Meslek Tutkusu: Nitel Bir Araştırma

VII. International Eurasian Educational Research Congress, 10 - 13 September 2020

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Bağlamında Bir Karşılaştırma: İsrail ve Almanya

VII. International Eurasian Educational Research Congress, 10 - 13 September 2020

Sözleşmeli Okul Modelinin Okul Seçimi Bağlamında İncelenmesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, EJER, 19 June - 22 September 2019

Eğitim yöneticilerine göre eğitim politikası olgusunun anlamı.

IV. Uluslararası ASOS Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Eğitim yöneticilerinin okul yöneticisi seçme politikasına etkisi

V. International Eurasian Educational Research Kongresi, 2 - 05 May 2018

Araştırma Üniversitesinde Temel Unsur: Öğretim Üyelerinin Kariyerde Yükselme Ölçütleri

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 12 - 14 October 2017

Araştırma Üniversiteleri: Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Görüşleri.

Uluslararası Katılımlı YükseköğretimdeEğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 May 2017

Araştırma Üniversiteleri: Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Görüşleri.

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi., 19 - 20 May 2017

Influence of accreditation on academic quality An international research

WEI International Academic Conference on Education and Humanities, 1 - 03 August 2016

Defining standards of academic quality A scale development study

WEI International Academic Conference on Education and Humanities, 1 - 03 August 2016

PIRLS Bağlamında Rus Öğrencilerin Başarılarının İncelenmesi

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 May - 03 June 2016

A Phenomenological Study on Teacher Resiliency

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

Dünyada Eğitimde Yerelleşme Deneyimleri Başarı Başarısızlık Neye Bağlı

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

Reflective Thinking of Teachers and Head Teachers

University of Roehampton and Marmara University One Day Conference, 22 May 2014

Open and Distance Education Does Globalisation Effect The Quality

Asia Pacific Educational Research Association (APERA) & the Hong Kong Educational Research Association (HKERA) International Conference., 12 - 15 March 2014

Effects of Professional Learning Communities

International Conference on Advanced Education and Management, 4 - 05 January 2014

The Effects of the Professional Learning Communities

International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM), Beijing, China, 4 - 05 January 2014, pp.301-305 identifier

Eğitimde Özelleştirme

Marmara Üniversitesi 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Kalabalık Sınıfların Yönetimi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Accreditation in Open and Distance Education

New Trends on Global Education Conference, 24 - 26 September 2012

Books & Book Chapters

Evde Okul Politikası: Amerika, Kanada ve Avustalya Örneği

in: Eğitim Politikaları: Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uyugulamalar, Ayşen Bakioğlu, Mithat Korumaz, Editor, Nobel, Ankara, pp.399-435, 2019

Uluslararası Karşılaştırmalar

in: Eğitim Politikaları, Bakioğlu Ayşen, Korumaz Mithat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.129-160, 2019

EĞİTİM POLİTİKALARI - Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uygulamalar

in: EĞİTİM POLİTİKALARI - Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uygulamalar, Bakioğlu Ayşen, Korumaz Mithat, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.489-523, 2019

Meta Analiz

NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2016

ÖĞRENCİ BAŞARILARINI KARŞILAŞTIRAN ÇOK ULUSLU SINAVLAR BAĞLAMINDA KALABALIK SINIFLAR SORUNU

in: KALABALIK SINIFLAR KALABALIK OKULLAR TEORİ UYGULAMA, AYŞEN BAKİOĞLU, Editor, NOBEL, Ankara, pp.39-63, 2016

Eğitimcilerde Yansıtıcı Düşünme

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2014

bilişsel gelişim

in: eğitim psikolojisi, ayşen bakioğlu, Editor, nobel, İstanbul, pp.35-65, 2014