Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of drug use in essential hypertension patients with or without cardiovascular comorbidity

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Yaklaşımla Genç Bireylerde Kalp Sağlığı Takibi için Web ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, cilt.31, sa.4, ss.328-335, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Development of a Remote Laboratory Infrastructure and LMS for Mechatronics Distance Education

Eurasia Journal Of Mathematics Science And Technology Education, cilt.14, ss.2493-2508, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper non dipper pattern estimation in Type 2 DM patients

International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, cilt.8, ss.247-256, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Web Tabanlı Eğitimde Planlama ve Organizasyon

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.396-402, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yapay Zeka Prematüre Retinopatisi Teşhisinde Kullanılabilir mi?: İlk Sonuçlarımız

TOD2020 SANAL ULUSAL KONGRESİ ve CANLI CERRAHİ BİRLEŞİK TOPLANTISI, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2020, ss.609 Creative Commons License

Design and Implementation of eTansiyon Mobile Software Application

2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020, sa.20198800, ss.328-335 Creative Commons License

Product Recommendation System with Explicit Feedback Using Deep Learning Methods

2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020, ss.1-6

Investigation of antithrombotic drug utilization in patients with atrial fibrillation

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Cardiovascular risk factors among undergraduate students

24th WONCA Europe Conference, Bratislava, Slovakya, 26 - 29 Haziran 2019

Investigation of drug utilization in patients with dyslipidemia

14th Congress of the European-Association-for-Clinical-Pharmacology-and-Therapeutics (EACPT), Stockholm, İsveç, 29 Haziran - 02 Temmuz 2019, cilt.75 identifier

ETansiyon Akıllı Telefon Uygulamasının Hipertansiyon Kontrolüne Etkisi

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2019

Fuzzy Logic Based Risk Assesment System Giving Individualized Advice For Metabolic Syndrome and Fatal Cardiovascular Diseases

The 7th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB 2018), Nanjing, Çin, 17 - 20 Ekim 2018

Esansiyel hipertansiyon tanılı hastaların ilaç kullanımının incelenmesi

2. ulusal marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018 Creative Commons License

A Novel Method for Dipper/non-Dipper Pattern Prediction in Hypertension and non-Diabetic Patients

The 7th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology, Nanjing, Çin, 22 - 25 Ekim 2018

Dipper Non-dipper Sınıflandırmasında AKBM Verileri Kullanılmadan Yenilikçi Bir Yaklaşım

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2017 (EEMKON 2017), İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.4-10

Yenilikçi Bir Yaklaşım ile Marmara Üniversitesi Personeli Kalp Riski Taraması

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi IVEK 2017, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017

Conceptual Development of E Learning Education for Mechatronics Remote Laboratory

International Conference on Education in Mechatronics, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 13 - 14 Kasım 2013

Technological Infrastructure of E Learninig Education for Mechatronics Remote Laboratory

International Conference on Education in Mechatronics, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 24 Eylül 2013, ss.9-15

A Machine Learning Algorithm to Predict Non Dipper Blood Pressure Pattern Without the Use of 24 Hour Blood Pressure Monitoring

8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis International Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2011

Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.2378-2392

The Socioeconomic Structure of Fishermen of Iznik Lake

Reconciling Fisheries with Conservation: Proceedings of the Fourth World Fisheries Congress, American Fisheries Society Symposium 49, Vancouver, Kanada, 2 - 06 Mayıs 2004, cilt.2, ss.531-539

Uzaktan Eğitim Pilot Proje Organizasyonu

I.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

E Education Culture in Turkish Educational System

I.International Conference on Innovations in Learninig for The Future : E-Learnning, İstanbul Ün., İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2004, ss.301-306

M U T B M Y O Today And A Glance To The Future With E Education

I.International Conference on Innovations in Learning for The Future : E-Learnning, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2004

MÜ T B M Y O Öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojilerini Kullanımı Konusundaki Durumlarının Değerlendirilmesi

III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum Kitabı Doğu Akdeniz Üni., Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Mayıs 2003, cilt.1, ss.657-664

Why Distance Learning

International Satellite / Antenna / Electronics Communication Systems Symposium., 01 Ocak 2003

Mikroişlemciler Dersi İnternet Destekli Laboratuvar Uygulaması

Akademik Bilişim Konferansı, Konya, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2002

WEB Tabanlı Eğitimde Sınav Uygulama Teknikleri

Akademik Bilişim Konferansı, Konya, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2002

Teknik Bilimler MYO da WEB Tabanlı Eğitim Çalışması ve Değerlendirilmesi

I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyum Kitabı , MÜ., İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2001, ss.10-18

Lojik Devreler DersininWeb Tabanlı Simülatörler ile Eğitimi

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2001, ss.211-218