Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

 • 2000 - 2003 Tıpta Uzmanlık

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, Türkiye

 • 1992 - 1999 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Yüksek Lisans

  Lomber spinal dar kanal tanılı hastalarda paraspinal haritalama yönteminin radyolojik ve klinik bulgularla ilişkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi