Education Information

Education Information

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Health Sciences, Turkey

 • 2000 - 2003 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Turkey

 • 1992 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Postgraduate

  Lomber spinal dar kanal tanılı hastalarda paraspinal haritalama yönteminin radyolojik ve klinik bulgularla ilişkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi