Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Accidental Nitric acid Gas Exposure and Respiratory Effect

Journal of Epidemiology and Public Health Reviews, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LEFT ATRIAL VOLUME AND PHASIC FUNCTIONS IN HEALTHYSMOKERS

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27 - 30 Mart 2019

RIGHT ATRIAL VOLUME AND PHASIC FUNCTIONS IN HEALTHYSMOKERS

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27 - 30 Mart 2019

The effect of smoking on left atrial volume and phasic functions in healthy subjects

34th Turkish Cardiology Congress With International Participation, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2018, cilt.20, ss.107-108

Heart rate variability in patients with acute submassivepulmonary embolism

34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2018, cilt.20, ss.92-93 identifier identifier identifier

Right atrial and ventricular functions assessed by speckle tracking echocardiography in nonmassive acute pulmonary embolism

34th TURKISH CARDIOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2018, cilt.20, ss.32

The relationship between symptom scores and medication adherence in stable COPD patients

European Resp Society Meeting: Airway Pharmacology and Treatment, lozan, İsviçre, 9 - 13 Eylül 2017 identifier

Immune Deficiency In Patients With Non Cystic Fibrosis Bronchiectasis And Relationship With Clinical Parameters

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE, Washington, Kiribati, 19 - 24 Mayıs 2017, cilt.195, ss.1514

Stabil KOAH hastalarında Semptom Skoru ve İlaç Uyumu Arasındaki İlişki

Türk Toraks Derneği Yıllık 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 Nisan - 07 Temmuz 2017

Süper Refrakter Status Epileptikus Olgu Sunumu

13. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 5. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016

A Case of Malignant Mesothelioma Who Survived 9 Years Without Proper Treatment

American thoracic society annual meeting, San-Francisco, Kostarika, 13 - 18 Mayıs 2016, cilt.193, ss.6067

A Case Of Adrenal Insufficiency Associated With Antituberculosis Treatment

American thoracic society annual meeting, San-Francisco, Kostarika, 13 - 18 Mayıs 2016, cilt.193, ss.3795

An Unusual Case Of Cavitary Lung Lesion

American thoracic Society meeeting 2016, San-Francisco, Kostarika, 13 - 18 Mayıs 2016, cilt.193, ss.7177

MALİĞN MELANOM ENDOBRONŞİAL METASTAZ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 2009, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009

PELVİK VE PULMONER EKSTRANODAL MALT LENFOMA: OLGU SUNUMU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 2009, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Impact of Noninvasive Positive-Pressure Ventilation in Unplanned Extubation

Noninvasive Mechanical Ventilation and Difficult Weaning in Critical Care, Antonio M. Esquinas, Editör, Springer International Publishing, ss.305-309, 2016