PULMONER EMBOLİDE BT ANJIO BULGULARININ MORTALİTE VE KARDİYAK KOMORBİDİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ YERİ


ÇİMŞİT N. Ç. , OLGUN YILDIZELİ Ş. , ERYÜKSEL S. E. , çimşit c., USLU N. Z. , MEMMEDOV F., ...Daha Fazla

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18. TILLIK KONGRESİ 2015, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye