Doç.Dr.

GÜLER DOĞAN AVERBEK


Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Edirneli Nazmî Dîvânı (transkripsiyonlu metin-inceleme)

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2003

2003

Yüksek Lisans

Ta'ib Mehmed Çelebi ve Divanı

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Farsca

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Rusça

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Codicological and Paleographical Aspects of Islamic Manuscripts, with a Special Focus on Manuscript Notes

Mesleki Kurs

Staatsbibliothek zu Berlin (Berlin Devlet Kütüphanesi)

Araştırma Alanları

Eski Türk Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2018 - 2019

2018 - 2019

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi

2000 - 2013

2000 - 2013

Araştırmacı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-IRCICA

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi Metinleri II

Lisans

Lisans

Eski Türk Edebiyatı II

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Lisans

Lisans

Eski Türk Edebiyatı I

Lisans

Lisans

15. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi IV

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Nesir

Doktora

Doktora

Klasik Türk Edebiyatında Yönelişler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yazma Eser Bilgisi

Lisans

Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi

Lisans

Lisans

13-14. Yüzyıllarda Klasik Türk Edebiyatı

Lisans

Lisans

Türk Sözlükçülüğü: Manzum Sözlükler

Tasarladığı Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yazma Eser Bilgisi

Doğan Averbek G.

Lisans

Lisans

Türk Sözlükçülüğü: Manzum Sözlükler

Doğan Averbek G.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Bulunan Kataloglanmamış Türkçe Yazmalar Üzerine Tespitler

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.24, ss.1-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Biyografi Yazmada ve Muhitleri Belirlemede Takrizin Rolü: Emirî Örneği

Doğan Averbek G.

İnsan ve Toplum, cilt.10, sa.1, ss.33-61, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Türk Çocuklar İçin Yazılmış Fransızca Manzum Bir Sözlük: Miftâh-ı Lisân

Güleç İ., Doğan Averbek G.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sa.14, ss.53-80, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Anadolu Sahasında Müstakil Bir Tür Olarak Manzum Sözlükler (Tuhfeler)

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, sa.23, ss.62-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yozgatlı İhsan Efendinin Türk Dili ve Edebiyatı Sahasındaki Faaliyetleri

Doğan Averbek G.

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, sa.10, ss.47-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Araplara Türkçe Öğretmek Üzere Kaleme Alınan Tuhfe-i Fedayî Adlı Manzum Sözlük

Doğan Averbek G.

Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.93-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkçe-Arnavutça Manzum Sözlük Dürre-i Manzûme’nin Bilinmeyen İki Nüshası

Doğan Averbek G.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sa.12, ss.223-242, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, sa.21, ss.85-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İskender Hikâyesi Fedayî’nin Mantıku’t-Tayr Tercümesine Nasıl Girdi?

Doğan Averbek G.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, sa.29, ss.65-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi

Güleç İ., Doğan Averbek G.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.18, ss.247-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar

Doğan Averbek G.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sa.63, ss.1-18, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Edirneli Nazmî’nin Edebî Şahsiyeti ve Eserlerine Dair

Doğan Averbek G.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.14, ss.61-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Fedayî Mehmed Dede, Mantık-ı Esrâr Adlı Manzum Mantıku’t-Tayr Tercümesi ve Otograf Nüshası

Doğan Averbek G.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.1490-1506, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Meçhul Bir Şairi Takrizlerden Okumak: 16. Asır İstanbul İlim ve Sanat Muhitine Mütevazı Bir Katkı

Doğan Averbek G.

Uluslararası VII. Osmanlı Istanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.33-61

2019

2019

Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’nin ‘Nuhbe-i Vehbî’ ve Şerhi için Hazırladığı ‘Üslûb-ı Mergûb’ Adlı Fihrist

Doğan Averbek G.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019, ss.301-317

2019

2019

Linguistic Features and Literary Value of Almanca Tuhfe / Deutsches Geschenk (1916)

Bichlmeier H., Doğan Averbek G.

10th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Leeuwarden, Hollanda, 12 - 15 Haziran 2019, ss.1-2

2018

2018

A Turkish-German Versified Dictionary Written During World War I: Almanca Tuhfe / Deutsches Geschenk

Doğan Averbek G. , Bichlmeier H.

Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg, Almanya, 8 - 11 Kasım 2018, ss.1-2

2018

2018

Role of the Bilingual Versified Dictionaries in Turkish Literature and 17th Century Arabic-Turkish Versified Dictionary of Fedayi Dede

Doğan Averbek G.

9th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Genoa, İtalya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Leylâ vü Mecnûn, Hamdullah Hamdî

Doğan Averbek G.

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2020

2020

2020

Bitlisli Şükrî Dîvânı

Doğan Averbek G.

DBY Yayınları, İstanbul, 2020

2019

2019

Dîvân, Tâ'ib Mehmed Çelebi

Doğan Averbek G.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Mantık-ı Esrâr, Fedayî Mehmed Dede

Doğan Averbek G.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Tuhfe-i Fedayî, Fedayî Mehmed Dede

Doğan Averbek G.

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019

2018

2018

Edirneli Nazmî Dîvânı’ndan Seçmeler

Doğan Averbek G.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2018

2017

2017

Edirneli Nazmî Dîvânı’ndan Seçmeler

Doğan Averbek G.

CreateSpace Publishing, California, 2017

2017

2017

Tâ’ib Mehmed Çelebi ve dîvânı

Doğan Averbek G.

CreateSpace Publishing, California, 2017

2017

2017

Edirneli Nazmî Dîvânı

Doğan Averbek G.

CreateSpace Publishing, California, 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Turkophone: Türkçe Konuşanların Akademik Dergisi

Editör

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi (CresJournal Critical Reviews in Educational Sciences)

Danışma Kurul Üyesi

2019 - 2020

2019 - 2020

Z Dergisi

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Society for Historical Lexicography and Lexicology

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2021

Ocak 2021

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-ESTAD

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Turkophone: Türkçe Konuşanların Akademik Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-ESTAD

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Türkiye Bilimler Akademisi

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Aralık 2019

Aralık 2019

Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2021

Haziran 2021

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Türkiye

Ağustos 2012

Ağustos 2012

The Ultimate Journey

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Doğan Averbek G.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2012

Haziran 2012

International Congress on China and the Muslim World: Cultural Encounters

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Beijing, Çin

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Calligraphy Exhibition

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Doğan Averbek G.
İstanbul, Türkiye

Mart 2011

Mart 2011

Turkish-Afghan Friendship Day

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Kabul, Afganistan

Ocak 2011

Ocak 2011

Second International Congress on Islamic Archaeology

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Islamabad, Pakistan

Ocak 2011

Ocak 2011

Friendship between Turkey and Yemen throughout History

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Sana´A, Yemen

Eylül 2010

Eylül 2010

Nüzûlünün Bin Dört Yüzüncü Yılında Kur’ân-ı Kerîm Açılış Konferansı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2007

Kasım 2007

International Congress on Egypt during the Ottoman Era

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Cairo, Mısır

Eylül 2007

Eylül 2007

International Congress on Islamic Civilization in Central Asia

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Astana, Kazakistan

Kasım 2006

Kasım 2006

Third International Congress on Islamic Civilization in the Balkans

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Bucuresti, Romanya

Ağustos 2006

Ağustos 2006

International Congress on Islamic Civilization in South Eastern Africa

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan Averbek G.
Johannesburg, Güney Afrika

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2020 - 2020

2020 - 2020

Araştırma Burs Programı

Misafir Araştırmacı

Staatsbibliothek zu Berlin , Almanya

2019 - 2019

2019 - 2019

Diğer

Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma

Staatsbibliothek zu Berlin, AlmanyaKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

10th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Davetli Konuşmacı

Leeuwarden-Hollanda

2019

2019

Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

II. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Würzburg-Almanya

2018

2018

Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi

Davetli Konuşmacı

Paris-Fransa

2018

2018

4th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language (ICOTFL 2018)

Davetli Konuşmacı

Kyyiv-Ukrayna

2018

2018

9th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Davetli Konuşmacı

Genoa-İtalya

Burslar

2020 - 2021

2020 - 2021

Stipendienprogramm der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Jüri Üyelikleri

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Medeniyet Üniversitesi