Genel Bilgiler

Biyografi

ÖZGEÇMİŞ

Ad-Soyad                              : Erman FERİK

Doğum Tarihi ve Yeri          : 27.04.1987 Bursa

E-posta                                  : erman.ferik@marmara.edu.tr 

ÖĞRENİM DURUMU:

·         Lisans                   : 2011, Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

                                      Metal Öğretmenliği Bölümü

·         Lisans                   : 2016, Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

                                      Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 

· Yüksek lisans : 2014, Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

·  Yüksek lisans   : 2017, Sakarya Üniversitesi, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, İmalat Mühendisliği Bölümü

· Doktora    : 2019, Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


MESLEKİ DENEYİM VE ÖDÜLLER:

·         2013-2014 yılları arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

·         2019 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 

Kurum Bilgileri

Birim
Teknoloji Fakültesi
Bölüm
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Mekanik Metalurjisi AnaBilim Dalı

İletişim