Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Coffee From The Writings of Dr. Besim Ömer

Türük Uluslararası Dil ve Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi / TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal, no.21, pp.1-31, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE TREATISE TERCÜME-İ HAVÂSS-I BÜBERİYYE BY ZEKİ ALİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research , vol.8, no.41, pp.272-282, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

”Ruhsal Hastalıklara Dair Bir Risale:Sevdâ-yı Merâkiyye”

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.30, pp.217-244, 2014 (Other Refereed National Journals)

A Treatise on Scapulimancy: Risale-i ‘İlm-i Ketf

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi / The Journal of Ottoman Literature Studies, Uluslararası Hakemli Dergi, no.6, pp.131-148, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İzzeddinoğlu'nun Tâvus Hikâyesi

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, no.31, pp.188-203, 2004 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Türkçesi Döneminde Eğitim Konusunda Yazılmış Bir Risale: Risale-i Ahlakiyye

Atebetü’l-Hakayık’ın Basılışının 100. Yıl Dönümü Adına X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018, pp.1111-1119

Osmanlı Türkçesi Dönemine Ait Bir Risale: Risâle-i Ahlâkiyye

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 - 18 October 2018

XV. XVI. Yüzyıl Üsküplü Divan Şairleri Ve Eserlerindeki Türkçe Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Balkanlarda İslâm Medeniyeti Dördüncü Milletlerarası Kongresi, Üsküp, Macedonia, 13 - 17 November 2010, vol.1, pp.581-591

The Name of PLaces Regarding the Literary Works of the Ottoman Divan Poets Who are originally From the Balkan within XCI-XVII cc

2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı "Balkanlarda Türkçe", Tirane, Albania, 14 - 16 November 2013, vol.1, pp.450-457 Creative Commons License

MOSTARLI HASAN ZİYÂÎ VE BOSNALI ALAEDDİN SABİT DİVANINDAKİ TÜRKÇE UNSURLAR ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA

3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Balkanlar İçin Yeni Perspektifler, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 29 May - 05 June 2011, vol.2, pp.448-457 Creative Commons License