Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ermeni Süryani Kaynaklarında Türk/Selçuklu Kimliği

Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Konya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.269-279