Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Reflection of High School and Physics Education Students' Views about Satellite Motion into Their Thought Experiments

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.2, pp.1-15, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Implementation of Physics Education in Nature An Organizing Problem

International Journal of Arts and Sciences, vol.8, no.8, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students Thought Experimental Reasoning on an Imaginary Solar System

balkan physics letters, vol.23, pp.91-102, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

STUDENTS THOUGHT EXPERIMENTAL REASONINGS ON ANIMAGINARY SOLAR SYSTEM

BALKAN PHYSICS LETTERS©Bogazici University Press, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Model Roketçilik Öğrenme Ortamında Geliştirilen Argümanların Söylem Analizi İle İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.144-164, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Fizik Dersinde Öğrendikleri Bilgileri Hayatta Karşılaştıkları Olayları Yorumlamada Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.65-78, 2003 (Other Refereed National Journals)

Lise ogrencilerinin fizik dersinde ogrendikleri bilgileri hayatta karsılastıkları olayları yorumlamada kullanma becerilerinin degerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.65-78, 2003 (Other Refereed National Journals)

Research into Students Views about Basic Physics Principles in a Weightless Environment

Astronomy Education Review, vol.2, no.1, pp.65-81, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fizik Öğretmen Adayları için Düzenlenen Fizikte Öğretim Yöntemleri Etkinlikleri Araştırmaları

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.81-90, 2002 (Other Refereed National Journals)

Fizik Öğretmen Adayları için Düzenlenen Fizikte Öğretim Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi., pp.81-90, 2002 (Other Refereed National Journals)

Okul Deneyimi I Dersinde Yürütülen Öğretim Yöntemleri Etkinliği ve Kazandırılan Davranışlar

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.81-90, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fizik öğretimi ve çevreci ev modelinin tasarımı arasındaki bağlantının kurulması.

13. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli., Denizli, Turkey, 11 - 14 October 2018

.Fizik öğretmenliği eğitiminde astronomi uygulamaları. Sözel bildiri,.

16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2008

Learning Progress of University Students in a Flipped Physics I Laboratory Course

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Turkey, 6 - 10 September 2017

Prospective Physics Teachers' Conceptions on the Campfire: A Phenomenographic Study

33rd International Physics Congress of the Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Turkey, 6 - 10 September 2017, vol.1935 identifier identifier

Freshman Year Computer Engineering Students' Experiences For Flipped Physics Lab Class: An Action Research

32nd International Physics Congress of Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Turkey, 6 - 09 September 2016, vol.1815 Sustainable Development identifier identifier

Developing Authentic Problems through Lived Experiences in Nature

32nd International Physics Congress of Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Turkey, 6 - 09 September 2016, vol.1815 identifier identifier

Implementation of Physics Education in Nature An Organizing Problem

International Journal of Arts & Sciences, 9 - 11 July 2015

Odunun yanması olayında etkili olan parametrelerin grafiksel gösterimine ilişkin özellikler

http://ufek.metu.edu.tr/kitaplar/ufek2015_ozetler.pdf, Ankara, Turkey, 10 - 12 January 2015

YÜKSEK ÖĞRETIMDE ALTERNATIF BIR METOT TERS YÜZ EĞITIM DOKÜMAN ANALIZI

International Conference on Quality in Higher Education ICQH 2015, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 2 - 04 January 2015

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme ve KPSS Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

IX. UFBMEK 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi., Turkey, 23 - 25 September 2010

Implementation of physics education in Nature; A pioneer rescue team study: an explanation by physics

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Turkey, 22 - 26 August 2006, vol.899, pp.493-494 identifier

The Effect of Different Learning Styles on Mathematics Anxiety

26th International Conference of International STAR Conference, Stress and Anxiety Research Society, Halle, Germany, 21 - 23 July 2005

Okul Deneyimi I Dersinde Yürütülen Öğretim Yöntemleri Etkinliği ve Kazandırılan Davranışlar

Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002