Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi ile Yeme Farkındalığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

3. Uluslararası, 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.1284-1285

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Kampüsü' Ünde Eğitim-Öğretim Gören 1., 2. Ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Engelsiz Kampüs Konusunda Duyarlılıkları"

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, cilt.21, sa.21, ss.1048-1049 Creative Commons License

6 YAŞ ALTI(OKULÖNCESİ) ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE OTİZM BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

3.ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2019, cilt.9786056984204, sa.21, ss.1279-1280 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinde Uyum Sorunları Alanları Değerlendirme Ölçeği Geliştirilmesi

IX. Uluslararası Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2019, ss.214-215

Investigation of the Frequency of Inflammatory Back Pain in Young Adults in a Campus of Public University in Turkey

3rd INTERNATIONAL OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL DISEASES CONGRESS., Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mart 2019, cilt.3, sa.3, ss.169-173 Creative Commons License