Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Resmî Tedvin Döneminin İlk Tarihçisi Olarak İbn Şihab ez-Zührî ve Tarihçilik Anlayışı

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Kütahya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015, cilt.3, ss.119-132