Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma ve Geliştirme Merkezlerine Vergi Mevzuatı Kapsamında Sağlanan Teşvikler ve Muhasebeleştirilmesi

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.17, ss.111-136, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Providing Quality Control in Independent Audit Works

4th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2017, ss.895-905

Kitap & Kitap Bölümleri

ENVANTER VE FİNANSAL TABLOLAR

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2020