Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MATRAH AŞINDIRMANIN ÖNLENMESİ VE KAR AKTARMA (BEPS)“Vergi Mükellefleri İçin Ne Anlama Gelir?”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Araştırma ve Geliştirme Merkezlerine Vergi Mevzuatı Kapsamında Sağlanan Teşvikler ve Muhasebeleştirilmesi

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.17, pp.111-136, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Providing Quality Control in Independent Audit Works

4th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Turkey, 6 - 08 February 2017, pp.895-905 identifier

Books & Book Chapters