Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Türkiye finansal raporlama standartlarının Türk Muhasebe Hukuku açısından irdelenmesi ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr) (İngilizce)

 • 2003 Postgraduate

  Randıman analizi yoluyla vergi denetimi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced Italian