Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A review on product design planning and consumer manipulationÜrün tasarımı planlama ve tüketici manipulasyonu üzerine görüşler

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.139-149, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Tüketicide ‘Değer Niteliği ve Davranışsal Alışkanlık’ Çatışması Üzerine Görüşler”

İstanbul Teknik Üniversitesi- Makina Fakültesi-/ OSMOT 2017- Otomotiv Sanayinde Müşteri Odaklı Tasarım Çalıştayı, Türkiye, 23 Kasım 2017

Su Küpünden Plastik Damacanaya

Nesneyi Okumak /Deciphering the Object, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2010, ss.149-155

su küplerinden plastik damacanaya

İzmir Ekonomi Üniversitesi ’xxNesneyi Okumak’xx -, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2010

”Doğunun ve Batının Ötesinde: Ürün tasarımında Evrensel tasarım ve Değerlendirme kriterleri”

Marmara Üniversitesi GSF-Uluslararası sempozyum/ Batının doğusu, Doğunun Batısı: Sanat ve Tasarımda yeni yaklaşımlar, 8 - 09 Eylül 2010