Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’nin Finansallaşma Yörüngesinde Konut Kapitalizminin Rolü

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

Financialization of Housing in Turkey: Economic and Social Results

Financialization of Housing in the Semi-periphery, Budapest, Macaristan, 20 - 22 Temmuz 2018

(In)Securitization of City in the Search for National Security

THE EURA Conference 2018, Tilburg, Hollanda, 20 - 23 Haziran 2018

Kadının Toplumsal Kimliğinin ve Rolünün İnşasında Belediyelerin Rolü: İstanbul

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2017, ss.231-232

Municipality’s Role in Identity Development in Turkey

EURA 2017- Cities Locked in Networks, Varşova, Polonya, 21 - 24 Haziran 2017, ss.23

The Impact of Neoliberal Aspect on Housing Policy: Reflections from Istanbul

EURA 2017- Cities Locked in Networks, Varşova, Polonya, 21 - 24 Haziran 2017, ss.22

The Economic Risks of Growing Financialization of Turkish Housing System

Housing Studies Association Conference, York, Sierra Leone, 5 - 07 Nisan 2017

İstanbul Emlak Sektörünün Küresel Kenti ve Orta Sınıfın Yoksullaşması

2. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

Kadının Toplumsal Kimliğinin ve Rolünün İnşasında Büyükşehir Belediyelerinin Rolü

Toplumsal Cinsiyet ve Kent- Mekan, Türkiye, 11 - 12 Mart 2017, ss.139-170

Okmeydanı Yasal Müdahale ve Mücadelenin Mekanı

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015

Changing Legal Status of Property and Ownership in Turkey

WINIR Symposium on Property Rights, Bristol, İngiltere, 4 - 06 Nisan 2016

Mülkiyetin El Değiştirmesinde Yasaların Araçsallaşan Rolü Okmeydanı Örneği

UPL Öğrenci Konferansı, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015

1929 dan Günümüze Yerel Yönetimler

9. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi, Afyon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2012