Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bâkî Dîvânı nda Bahâriyye

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.217-254, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Klasik Türk Edebiyatında Helva ile İlgili Benzetmeler

Türk Kültüründe Helva Sempozyumu, Türkiye, 30 Nisan 2018