Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unusual causes of peritonitis in a peritoneal dialysis patient: Alcaligenes faecalis and Pantoea agglomerans.

Annals of clinical microbiology and antimicrobials, cilt.10, ss.12, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN PLASMODIUM FALCIPARUM MALARIA

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, cilt.40, ss.1179-1182, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Risk Factors for Mortality in Fungal Infections

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.99-103, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of serum on in vitro susceptibility testing of echinocandins

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, cilt.51, ss.4214-4216, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Acil Hastaya Yaklaşım, Dahiliye

Nötropenik Ateş, Yavuz DG, Mülazımoğlu L, Editör, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını, İstanbul, ss.163-171, 2009