Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unusual causes of peritonitis in a peritoneal dialysis patient: Alcaligenes faecalis and Pantoea agglomerans.

Annals of clinical microbiology and antimicrobials, cilt.10, ss.12, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN PLASMODIUM FALCIPARUM MALARIA

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, cilt.40, sa.6, ss.1179-1182, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Risk Factors for Mortality in Fungal Infections

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.1, ss.99-103, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of serum on in vitro susceptibility testing of echinocandins

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, cilt.51, sa.11, ss.4214-4216, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nadir Görülen Toplum Kökenli Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus İnfeksiyonu Olguları

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.205-206

İmmundüşkün Olmayan Bir Olguda Zor Tedavi Edilen Kriptokok Meningoensefaliti

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.213-214

Bir invazif pulmoner kandidiyazis olgusu

10. Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2013

Concomitant use of N acetylcysteine and reduction of amphotericin B induced nephrotoxicity

18th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, Berlin, Almanya, 11 - 15 Haziran 2012, cilt.55, ss.121

Kitap & Kitap Bölümleri

Nötropenik Ateş

Acil Hastaya Yaklaşım, Dahiliye, Yavuz DG, Mülazımoğlu L, Editör, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını, İstanbul, ss.163-171, 2009