Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Concept of “Good Faith” in Criminal Law

Ceza Hukuku ve Kriminoloji, vol.7, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m.190/2)

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.76, no.2, pp.691-724, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Karar İncelemesi - Bilinçli Taksir ve Olası Kast (Dolus Eventualis) Farkının Değerlendirilmesi

Social Sciences Research Journal, vol.7, no.1, pp.97-113, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Tanıklık

e-akademi.org, no.133, pp.1-42, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Alman, Avusturya ve İsviçre Yüksek Mahkeme Kararları Çerçevesinde Talep üzerine Öldürme Suçu ile Ötenazi İlişkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.39-72, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18’inci Maddesinde Yer Alan “Seyirden Yasaklanma” ile “Seyirden Yasaklama Koruma Tedbirleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.3-38, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İki Örnek Olay Bağlamında Şirketler Vasıta Kılınarak İşlenen Suçlar

Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 September 2019

Yasama Organına Karşı Suç

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 03 November 2017

Books & Book Chapters