Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Concept of “Good Faith” in Criminal Law

Ceza Hukuku ve Kriminoloji, vol.7, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Karar İncelemesi - Bilinçli Taksir ve Olası Kast (Dolus Eventualis) Farkının Değerlendirilmesi

Social Sciences Research Journal, vol.7, no.1, pp.97-113, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Tanıklık

e-akademi.org, no.133, pp.1-42, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Alman, Avusturya ve İsviçre Yüksek Mahkeme Kararları Çerçevesinde Talep üzerine Öldürme Suçu ile Ötenazi İlişkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.39-72, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İki Örnek Olay Bağlamında Şirketler Vasıta Kılınarak İşlenen Suçlar

Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 September 2019 Sustainable Development

Yasama Organına Karşı Suç

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 03 November 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters