Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey in II Meşrutiyet Dönemi Eğitim Politikalarına Katkısı

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.77-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti nin İlk Sivil Musiki Okulu Darülelhan

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.1-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Eğitim Sisteminde Teftiş

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, ss.55-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti nde Okulöncesi Eğitim Ana Mektepleri

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.449-519, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk Dönemi Arkeoloji Çalışmalarından Biri Sultanahmet Kazısı

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ss.747-774, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti nde Tanzimat Dönemi nde Kadın Eğitimi Hakkındaki Görüşler

Yeni Türkiye Dergisi, ss.195-208, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.57-89, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Eğitim Tarihinde Kadın, Çocuk ve Aile Eğitimi

Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Mustafa Gündüz, Editör, Ideal Kitaplar, İstanbul, ss.175-194, 2018

Osmanlı Toplumunda Kadın ve Çalışma Hayatı

Çalışma Hayatında Kadın, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Editör, Marmara Üniversitesi Yayını, İstanbul, ss.283-320, 2017

II. Abdülhamid Döneminde Ticaret Eğitimi

Prof Dr Yahya Akyüz e Armağan Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları Eğitim ve Kültür Yazıları, Cemil Öztürk-İlhami Fındıkçı, Editör, Pegem Akademi, İstanbul, ss.641-657, 2011