Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2002 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1995 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1985 - 1991 Lisans

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Yüksek Lisans

  Alt ekstremite protezlerinde sistem karşılaştırılması (transtibial protezlerde sach ve tek akslı ayak modellerinin yürüme analizi ile karşılaştırılması)

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 1995 Doktora

  İşitme özürlülerde spor ve ruhi faydaları - Özürlü/ işitme özürlü ekseninde bir analiz-

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü