Kelam Konularının Kur’ân Merkezli Tartışılması Bakımından Konevî’nin Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesinde Kesb Nazariyesi


Öğrenci: Burcu Dilek

Danışman: Abdulhamit Birışık