Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MODERNISING THE EU-TURKEY CUSTOMS UNION AS AN INTEREST-DRIVEN INITIATIVE

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.19, sa.1, ss.175-197, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ulusal Çıkarların Avrupa Komisyonu Karar Alma Sürecine Sızması: Komisyonun Kabine Sistemine Rol Teorik bir Yaklaşım

Ankara Avrupa Calismalari Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.229-257, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB’ye Üyelik Sürecinde Türkiye’de Demokratikleşme

Marmara Journal of European Studies, cilt.23, sa.2, ss.143-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The European Union as a Civilian Power: The Case of the EU’s Trade Policy

Marmara Journal of European Studies, cilt.20, sa.2, ss.63-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence of the Stalemate in the WTO on the EU: ‘Global Europe’ as New Trade Policy

Journal of US-China Public Administration, cilt.8, sa.5, ss.497-511, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EU Energy Security and the Role of Turkey

Turkish Review of Eurasian Studies, cilt.7, ss.115-135, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey and the European Union: Leading Political Problems in the Way towards Membership

Europe, cilt.6, sa.4, ss.57-96, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proliferation of Regionalism and the Necessity for a New Leader in Support of Multilateralism: The EU as an Alternative

Marmara Journal of European Studies, cilt.12, ss.351-367, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Problem of the EU in Reaching and Maintaining A Common Position in International Trade Negotiations

Marmara Journal of European Studies, cilt.8, ss.129-154, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turkey and the European Union Processes of Europeanisation Conclusion

Workshop pn Re-Conceptualising Turkey-EU Relations, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, ss.259-267 identifier

The EU's Impact on Democratisation in Turkey: Europeanisation through Political Conditionality

Workshop pn Re-Conceptualising Turkey-EU Relations, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, ss.45-68 identifier

Turkey and the European Union Processes of Europeanisation Introduction

Workshop pn Re-Conceptualising Turkey-EU Relations, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, ss.1-8 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

EU as a Normative Power and its Relations with Turkey

Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, , Editör, Yetkin, Ankara, ss.845-867, 2019

The EU s Stance Toward VNSAs During the Syrian Crisis: YPG and ISIS Cases

Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War, Emel Parlar Dal, Özden Zeynep Oktav, Ali Murat Kurşun, Editör, Springer, ss.173-192, 2018

Turkey and the European Economic Community

Turkey and Transatlantic Relations, Sasha Toperich, Aylin Ünver Noi, Editör, Johns Hopkins University SAIS, Center for Transatlantic Relations, Washington, ss.49-63, 2017

Mülteci Sorununun Türkiye-AB İlişkilerine Yansımaları

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği, Yaprak Gülcan, Sedef Akgüner, Yeşim Kuştepeli, Editör, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.37-69, 2017

Avrupa Birliği’ndeki Ekonomik Krizin Türkiye ile İlişkilere Etkileri

Ekonomik Kriz ve Avrupa Birliği, Pınar Gedikkaya-Bal ve Rana İzci-Connelly, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.196-217, 2016

The EU’s Impact on Democratisationin Turkey: Europeanisation through Political Conditionality

Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation, NAS ÇİĞDEM, ÖZER YONCA, Editör, Routledge, Aldershot, ss.45-68, 2012

Kıbrıs Meselesinin Türkiye–Avrupa Birliği İlişkilerindeki Rolü

Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.557-576, 2010

Tek Kutuplu Dünyada Çok Kutuplu Düzen Arayışları: Kutuplardan Biri Olma Yolunda Avrupa Birliği

Tek Kutuplu Dünyada Yaşamak: Gerçekler, Yanılgılar Ve Beklentiler, Özer, Yonca, Editör, Agora, İstanbul, ss.65-92, 2006