TÜKETİM TOPLUMUNUN YENİ MEDYA REKLAMCILIĞINA UYARLANMASINDA SİBER PROPAGANDA ETKİLERİ: “KONY’İ ŞÖHRET YAP” KAMPANYASI ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Güdüm S.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.467-480, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Gece Kitaplığı
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.467-480
  • Editörler: Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Editör

Özet

Halkla ilişkilerin isim babası Edward Bernays ile farkındalık yakalayan ‘duygulara satış’ın önemi, günümüzün sanal ağırlıklı mekanik dünyasında

reklamcıları adeta ‘Hissetmek için satın al!’ motosunu benimsetmeye itecek kadar ilerlemiştir. Reklam sektörü, bu motto ışığında benzeri

görülmemiş bir yaratıcılıkla kamu bilincinin ortak zamanını ve dikkatini büyük miktardaki metanın satışına yöneltmiş ve böylece ‘Tüketim Toplumu’nu

ustalıkla inşa etmiştir. Gelişen teknolojiyle birlikte büyük bir hızla artan yeni medya uygulamaları, mobil aplikasyonlar ve web 2.0 ile gündeme

oturan etkileşimli sosyal medya siteleri, geleneksel kitle iletişim araçlarının etkilerini hiç kuşkusuz azaltmış ve ‘Yeni Medya’da yer bulmak

isteyen reklamcıları oldukça hızlı ilerleyen bu yeni siber ortamda deneysel çalışmalar yapmaya yöneltmiştir.