ANAOKULUNA DEVAM EDEN SURİYELİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Güllüce E. S. , Uyanık G.

Milli Eğitim, cilt.47, sa.227, ss.315-344, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 47 Konu: 227
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Milli Eğitim
  • Sayfa Sayıları: ss.315-344

Özet

Bu çalışma anaokuluna devam eden Suriyeli 4-5 yaş grubu

çocuklarının sosyal becerilerinin ve problem davranışlarının bazı psikometrik

özelliklerine göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. İlişkisel

tarama modeline göre planlanan araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden

yararlanılmıştır. Çalışma grubu Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde

2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimi alan 77 Suriyeli çocuktan

oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan Kişisel Bilgi Formu araştırmacılar

tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada kullanılan davranış

derecelendirme sistemi ise 1990 yılında Elliott ve Gresham tarafından

geliştirilmiş olup 2008 yılında Bülbül ve Elibol Gültekin tarafından

Türkçe ‘ye uyarlanmıştır. Araştırmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde,

araştırmaya katılan Suriyeli çocukların sosyal beceri toplam

puanları ve özdenetim alt boyut puanlarının kız çocuklarında daha

yüksek sonuçlar verdiği, problem davranış toplam puanları ve içsel

problemler alt boyutunda ise erkek çocuklarında daha yüksek sonuçlar

verdiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Çocuk, Sosyal Beceri, Psikometrik

Özellikler, Problem Davranış, Göç

The object of this study is to analyze the social skills and the problem

behaviours of the Syrian refugee children who are taking preschool

education at the moment according to psychometric features. The study

which was designed according to the correlational survey model was

evaluated in quantitative research approach. Participants consisted of

77 Syrian kids at the age of 4-5 who keep on their preschool education

in 9 different independent kindergarden which are in Eyyübiye, one of

the central territories of Urfa, in 2017-2018 academic year. The data of

the study were collected through the Personal Information Form developed

by the researcher and Social Skills Rating System (SSRS) formed

by Gresham and Elliot (1990) and adopted to Turkish by Elibol Gültekin

(2008) and Bülbül (2008). When the findings of the research is generally

evaluated, in the mean of the sum of social skill results and self-audit

subscale scores of Syrian refugee children are higher in females than

males. The mean of their sum of problem behaviour scores and internal

problems subscale scores are higher in males than females.

Key Words: Syrian Refugee Children, Social Skills, Problem Behaviours,

Psychometric Features, Syrian Children, Immigration