Pandemi Sürecinde Modern İnsanın Anlam Arayışı: Sosyal Medya ve Küresel Spiritüel Pazar


Creative Commons License

Türk G. D. , Bayrakcı S.

Sosyal Medya Psikolojisi, Şebnem Özdemir,Gül Dilek Türk, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.159-197, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.159-197
  • Editörler: Şebnem Özdemir,Gül Dilek Türk, Editör

Özet

Modernizmle birlikte sıradanlaştırılan, biricikliğini yitiren, kapita-lizm ve tüketim kültürü nedeniyle yalnızlaşan, modern öncesi dö-nemlerdeki aidiyet hissini deneyimleyemediği için kökleşme ihti-yacını gideremeyen ve kendine yabancılaşan modern insan varlığı-na anlam katmak, tekrar özel ve biricik hissetmek üzere günümüz-de mistik öğretilere yönelmektedir. Göçebe toplumlarda ve cema-atçi yapıya sahip krallık ve imparatorluklarda insanlar topluluğun bir üyesi olarak o topluluğa ait hissederken aynı zamanda toplulu-ğun ona sunduğu değerler, öğretiler ve birlikte yaptıkları ritüellerle kendini önemli, değerli ve biricik de hissetmiştir. Bu ritüeller in-sanların hem bedenini hem ruhsal gelişimini olumlu yönde etkile-yerek sağlıklı bireyler olmasını sağlamıştır.

Antik Yunan’dan Hindistan’a kadar kadim kültürlerde bireyin hem ruhsal hem bedensel gelişimi için erdem ve ahlak içeren, beden ve ruh terbiyesini merkeze alan kadim öğretiler, bugün sosyal med-yayla birlikte azınlık kültürü olmaktan çıkıp popülerleşerek küresel bir boyut kazanmıştır. Modern öncesi dönemlerde bu öğretileri yaşam biçimi haline getiren keşişler, dervişler, rahiplerin erdeme ulaşmak üzere uyguladığı öğretiler modernleştirilerek sıradanlaştı-rılmış ve modern insana sığ ve konsantre bir formatta, bir tüketim metası olarak sunulmaktadır.

Sosyal medya mecralarında farklı isim ve sloganlarla yayılan ka-dim öğretiler, artık birer metaya dönüştürülmekte ve modern insanın anlam arayışında ona ideal bir çözüm olarak, tek kullanımlık paketler halinde sloganlaştırılarak sunulmaktadır. Talep arttıkça arz da hızla artmakta ancak bu ilimlerde yetkin olmayan, sosyal med-yada bir sayfa açıp yapıkları copy-paste paylaşımlarla insanlara paket olarak bu ilim ve şifaları satmaya çalışanların sayısı da her geçen gün artmakta ve yarardan çok insanlarda zarara neden olmaktadırlar.