General Information

Institutional Information: Faculty Of Political Sciences, Local Governments, Department Of Local Governments

Metrics

Publication

75

Project

11

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

2000 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden lisans düzeyinde mezun olduktan sonra Kent Sosyolojisi alanında uzmanlaşmaya başladım. İlgi alanlarım, kentsel mekan ve dezavantajlı kitlelerin ilişkisi bağlamında yerelin yönetimi alanıyla da bağlantılı gelişmeye devam etmektedir.