Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neural tube defect family with recessive trait linked to chromosome 9q21.12-21.31

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.31, ss.1367-1370, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Spinal epidural cavernous angioma: two case reports and review of the literature

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.459-464, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Accessory lower limb associated with spina bifida: case report

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.30, ss.2123-2126, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A sine-wave-shaped skin incision for inserting deep-brain stimulators

ACTA NEUROCHIRURGICA, cilt.156, ss.1523-1525, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Two Different Primary Tumors in the Same Brain-A Case Report and Review of the Literature

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.31, ss.635-640, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cranial Migration of Subduroperitoneal Shunt Catheter: Report of Two Cases

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.31, ss.614-618, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Isolated metastasis of breast cancer to the pituitary gland

NEUROLOGY INDIA, cilt.62, ss.70-71, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CRANIAL MIGRATION OF SUBDUROPERITONEAL CATHETETER REPORT OF TWO CASES

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES (TURKISH), cilt.30, ss.2123-2126, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Laboratory training in the retrosigmoid approach using cadaveric silicone injected cow brain

BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY, cilt.27, ss.812-814, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Angiogenesis RESPONSE

JOURNAL OF NEUROSURGERY, cilt.119, ss.1353, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Unique Case of Intradural Communicating Branches between the Accessory Nerve and the Dorsal Roots of the Cervical Spinal Nerves

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SURGERY PART A-CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGERY, cilt.74, ss.415-418, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lethal Brain Injury Caused By A Blank Cartridge Pistol

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.451-454, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pure Brucellar Discitis Mimicking Lumbar Disc Herniation: A Case Report and Review of The Literature

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.597-602, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Jasper-Stone Like Skull: Massive Skull Metastasis With Invasion of Leptomeninges-A Rare Case Report

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.776-779, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Chondromyxoid Fibroma of The Lumbar Spine: Case Report and Review of The Literature

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.29, ss.645-653, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gamma knife radiosurgery for cranial neurocytomas

JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY, cilt.105, ss.647-657, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The perforating branches of the P1 segment of the posterior cerebral artery

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.17, ss.80-84, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Poly Axial Screw Removal

CentralEuropean Neurosurgery, cilt.71, ss.108-109, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

COL4A1 Mutation in Preterm Intraventricular Hemorrhage

JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.155, ss.743-745, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Syndrome of Pachygyria, Mental Retardation, and Arachnoid Cysts Maps to 11p15

AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A, ss.2569-2572, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of facet join angle in spondylolisthesis A radiologic study

NEURO-ORTHOPEDICS, cilt.26, ss.49-54, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üçüncü ventrikülün anatomisi

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, ss.9-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anestetic Management for Deep Brain Stimulation in A Patient With Panthotenate Kinase associated neurodegeration

Pediatric Anesthesia and Critical Care Journal, ss.112-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nöroradyolojik İmplantların Radyolojisi

Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics, cilt.7, ss.13-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRIMARY SUBCUTANEOUS HYDATID CYST OVER THORACAL SPINE A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Turkish Society for Parasitology 06/2014; N/A:N/A. Turkiye Parazitol Derg, cilt.38, ss.264-269, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

İlerleyici hidrosefalisi olan yenidoğanlarda ventrikül içi rezervuar uygulaması

Türk Pediatri Arşivi Dergisi, cilt.48, ss.200-203, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kavernöz sinüsü tutan ve trigeminal nevralji ile prezante olan granulositik sarkom olgusu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.23, ss.327-330, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cervical ependymoma Case report and review of the literature

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, cilt.27, ss.114-117, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Tuberoz skleroz hastalığının moleküler genetiği

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.19, ss.50-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Iatrogenic chronic calcified/ossified epidural hematoma: Case report

sinir sistemi cerrahisi dergisi, cilt.2, ss.91-94, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

von Hippel Lindau hastalığının moleküler genetiği

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.19, ss.36-40, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk çağı intrakranial anevrizmaları olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.18, ss.128-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Ça ntrakranial Anevrizmalar Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği, cilt.18, ss.128-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraventriküler Meningiomlar

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.10, ss.144-150, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facet joint angle in lumbar disc herniation

The Journal of Turkish Spinal Surgery, cilt.8, ss.136-139, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PEDIATRIK KRANIOFARENGIOM TEDAVISINDE 2010-2018YILLARINDA MARMARA ÜNIVERSITESI LGK DENEYIMIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.179

LEKSELL STEREOTAKTİK FRAME İÇİN ÖZEL TASARIM SIÇANADAPTÖRÜ

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

POSTERİOR FOSSA METASTAZI YAPAN MİKSOPAPİLLEREPENDİMOM OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

PİNEAL BEZ YERLEŞİMLİ ROZET OLUŞTURAN GLİONÖRONALTÜMÖR

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Posterior fossa yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

VENTRICULOPERITONEAL SHUNT INFECTION AND TREATMENT IN PEDIATRIC PATIENTS WITH HYDROCEPHALUS SINGLE CENTER EXPERIENCE

The 31st Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2013) Milan Italy, 28 Mayıs - 01 Haziran 2013

EKSTRA 3 BACAK İLE PREZENTE OLAN SPİNA BİFİDA OLGUSU NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA TAKDİMİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVM GAMMA KNİFE DENEYİMİ 1251 OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012

3 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA POROUS POLYETHYLENE KRANİOPLASTİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2011

POLYAKSİAL VİDA ÇIKARILMASI TEKNİK NOT

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2011

Linkage analysis identifies a novel locus for MRI negative generalized tonic clonic epilepsy

Congress of Neurological Surgeons annual meeting, san diego, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Eylül 2007

Pediatrik intrakranial meningiomlar

Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2001

İnterspinöz deviceların yanlış kullanımı ve komplikasyonlar

Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2001

Dens aksis rezeksiyonunda ekstreme lateral transatlantal yaklaşım

Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2000

Diagnosis and Treatment of Slit Ventricle Syndrome

European Association of Neurosugical societies, 18 - 20 Şubat 1998

Endoskopic Third Ventriculostomy an alternative to cerebrospinal shunt

European Association of Neurosugical Societies, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ocak 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Progresyon Sonrası Glioblastomda Bir Tedavi Seçeneği Olarak Yeniden Işınlama

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji-Özel sayı, Fulden Öncü Yumuk, Editör, Klinik Bilimler, Ankara, ss.43-49, 2019

İNTRAKRANİAL VASKÜLER MALFORMASYONLARIN EMBRİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ

KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ-BEYİN CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI, NEZİH ÖZKAN, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, ss.1-6, 2019

İntrakranial basınç monitorizasyonu

Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Prof.Dr.A.Haydar Şahinoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Samsun, ss.194-196, 2011