Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2020 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Aralık 2020 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

    SCI Kapsamındaki Dergi