Doç.Dr.

BAHATTİN YALÇINKAYA


Fen - Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Müessese Arşivleri Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2014

2009 - 2014

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Dr), Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

E-Devlet Üstveri Standardının Oluşturulması ve Türkiye için Modellenmesi

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

2008

2008

Yüksek Lisans

E-imzalı Belgelerin Yönetilmesi ve Arşivlenmesi

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Yönetim Bilişim Sistemleri, Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Enformasyon Teknolojileri

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Staj Başkanı

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kurumsal Bilgi Sistemleri

Lisans

Lisans

Belge Yönetimi II

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi II

Lisans

Lisans

E-Devlet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Staj II

Lisans

Lisans

Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon

Lisans

Lisans

Sistem Analizi

Lisans

Lisans

Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı

Lisans

Lisans

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Lisans

Lisans

Belge Yönetimi I

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

E-İmza Uygulamaları

Lisans

Lisans

Staj I

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

TS 13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Yalçınkaya B.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B.

Bilgi Yönetimi, cilt.3, sa.1, ss.25-38, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe ve İlkeler=Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles

Yalçınkaya B.

Bilgi Dünyası, cilt.21, sa.1, ss.1-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Açık Devlet ve Açık Devlet Verisi (Yazar: Şahika Eroğlu)

Yalçınkaya B.

Bilgi Yönetimi, cilt.2, sa.2, ss.185-187, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Arşivlerde Tanımlama Ve Üstveri: Osmanlı Dönemi Belgeleri (Yazar: Elif YILMAZ ŞENTÜRK)

Yalçınkaya B.

Arşiv Dünyası, cilt.6, sa.2, ss.210-211, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Dijital Vatandaşlık Algısının İncelenmesi: Ampirik Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B. , Cibaroğlu M. O.

Business Management Studies: An International Journal, cilt.7, sa.4, ss.1188-1208, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Nesnelerin İnternetine Genel Yaklaşımlar: Bilgi Yönetiminde Nesnelerin İnterneti

Yalçınkaya B. , Cibaroğlu M. O.

Arşiv Dünyası, cilt.6, sa.1, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Belge ve Arşiv Yönetimi Süreçlerinde Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları

Cibaroğlu M. O. , Yalçınkaya B.

Bilgi Yönetimi, cilt.2, sa.1, ss.44-58, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Üniversite Öğrencilerinin E-Devlet Algısı: Memnuniyet, Güven ve Kullanım Devamlılığı Niyeti Üzerine Bir Araştırma

Yalçınkaya B.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.59, sa.1, ss.370-397, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

İstanbul’daki Halk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem Çocukları

Kakırman Yıldız A. , Yalçınkaya B. , Saydam V.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.1811-1836, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

A Survey About University Students’xx Perception Of Post-Truth On Social Media

Yalçınkaya B. , Dönmez A. H. , Aydın F., Kayalı N.

Journal Of Awarness, cilt.3, sa.4, ss.53-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS Uygulamalarında Başarı Faktörü ve Fayda Analizi

Yalçınkaya B.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.7, sa.23, ss.67-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

The Changing Role Of Knowledge Professionals As A Tool Of Innovation Theoretical And Practical Perspectives

Bir B. B. , Erdilek Karabay M. , Yalçınkaya B.

Journal of Social Sciences Research, cilt.8, sa.3, ss.1657-1671, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Belge Yönetim Sistemlerinde ve Süreçlerinde Risk Yönetimi

Yalçınkaya B.

Arşiv Dünyası Dergisi, sa.1617, ss.16-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Belgesel Miras ve Ulusal Bellek Programı

Yalçınkaya B.

Unesco Türkiye Milli Komisyonun 70. Yılında Dünya Belleği Programı: Erişim, Koruma ve Yönetim, Ankara, Türkiye, 19 Nisan 2019

2018

2018

Arşivsel Hakikat: Belgeler İçin Özgünlük, Güvenilirlik ve Devamlılık Yaklaşımı

Yalçınkaya B.

8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu: Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.25 Creative Commons License

2018

2018

Tıbbi Dokümantasyon ve Endüstri 4.0

Yalçınkaya B.

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.65 Creative Commons License

2017

2017

An Analysis of public libraries’xx ability to represent preschool children in terms of their missions and responsibilities

Kakırman Yıldız A. , Saydam V. , Yalçınkaya B.

Proceedings of Teaching and Education Conferences -International Institute of Social and Economic Sciences., Venice, İtalya, 24 - 27 Nisan 2017, ss.74-87 Creative Commons License

2017

2017

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Külliyatının Ülkelere Göre İncelenmesi

Yalçınkaya B.

Dünya Belleği Programının 25. Yıl Dönümü: Uluslararası İşbirliğini Güçlendirme ve Mevlana Külliyatı Ortak Dosya Hazırlama İstişare Toplantısı=, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2017

2017

2017

Arşiv Malzemesinin Tanımlanmasında Sürdürülebilirlik: Ulusal Ve Uluslararası Standartların Analizi

Yalçınkaya B.

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2017 Creative Commons License

2017

2017

Kurumsal Bellek Çalışmalarında EBYS ve E-Arşiv Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar

Yalçınkaya B.

E-Beyas 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.35-36 Creative Commons License

2016

2016

Endüstri 4 0 Bağlamında Siber Güvenlik ve Arşivciliğe Yansımaları

Yalçınkaya B.

Kolektif Hafızada Kırılganlık: Bilgi Güvenliği’ olan Hazine-i Evrak’xxın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2016 Creative Commons License

2016

2016

Yerel Yönetimlerdeki EBYS Uygulamalarında Akreditasyon Gerekliliği

YALÇINKAYA B.

Akıllı Belediyecilik Zirvesi 16', İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2016

2016

2016

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

YALÇINKAYA B.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 3. Büyük Buluşması, Antalya, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016

2016

2016

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

YALÇINKAYA B.

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemleri) Zirvesi 2016, Ankara, Türkiye, 19 Nisan 2016

2015

2015

E Arşiv Uygulamalarında Teknolojik ve Altyapı Kapsamında Yaklaşımlar Güvenilir E Arşivleme Koşulları Yol Haritası

Yalçınkaya B.

Beyas 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği-Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2015, ss.221-233 Creative Commons License

2013

2013

Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Kurum ve Kuruluşlarda Değişim ve Dönüşümüne İlişkin Bir Değerlendirme Tam Metin

Yalçınkaya B. , Özdemir L.

ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri,Platformlar,Mimariler veTeknolojiler, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2013, ss.35-47 Creative Commons License

2015

2015

From Paper To E Document A Dream of Ecological Balance Paper presented at the

Yalçınkaya B.

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) September 09-13, 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina., Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.317-325 Creative Commons License

2015

2015

E Arşiv Uygulamalarına Teknolojik ve Altyapı Kapsamında Yaklaşımlar Güvenilir E Arşivleme Koşulları Yol Haritası

Yalçınkaya B.

e-Beyas 2015, Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme, Elektronik Arşiv, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015 Creative Commons License

2014

2014

Milli Arşivlerin Elektronik Belge Yönetiminde Rolü ve Önemi

Yalçınkaya B.

Beyas 2014, Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Mart 2014, ss.151-158 Creative Commons License

2013

2013

Kurum ve kuruluşlarda Elektronik Belge Yönetimi için Prensipler ve Fonksiyonel Gereksinimler Üzerine Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B.

ÜNAK 2013 Konferansı, “Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler”, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2013 Creative Commons License

2013

2013

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

Yalçınkaya B.

Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi, Sağlıkta İnovasyon, 28-30 Mart 2013, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mart 2013

2010

2010

Bilgi ve Belge Güvenliği

Yalçınkaya B.

IV. International Information Security And Cryptology Conerence - ISC Turkey 2010, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2010, ss.403-404 Creative Commons License

2009

2009

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Genel Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B.

45. Kütüphane Haftası- Türkiye’xxde Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2009, ss.121-130

2009

2009

Belge Yönetiminde Değişim Süreci E Belgere Çok Yönlü Yaklaşım Paper presented at the 14 16 Ekim 2009 Ankara

Özdemirci F., Yalçınkaya B.

8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, “Sosyolojik ve Hukuki Boyutuyla Sekreterlik Mesleği, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2009, ss.191-203 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Dijital Koruma Bağlamında Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemlerinde İş Devamlılığı ve Felaketten Kurtarma =In The Context Of Digital Preservation In Electronic Records And Archives Management Systems Business Continuity And Recovery Disasters

Yalçınkaya B.

Bilgi Merkezleri: Sağlık Ve Afet Bilgi Yönetimi= Information Centers: Health And Disaster Information Management, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU,Yasin ŞEŞEN, Editör, HiperYayın, İstanbul, ss.37-67, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Log Analizi: İstatistiksel Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B. , Gedikli M. E. , Cibaroğlu M. O.

Bilgi Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği: eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ, Bahattin YALÇINKAYA,Mehmet Altay ÜNAL,Burcu YILMAZ,Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.61-78, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Değişen Paradigmada Dijital Arşivler

Yalçınkaya B.

Bilgi Merkezleri Kütüphaneler-Arşivler-Müzeler, Mehmet Ali Akkaya - Hüseyin Odabaş, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.689-730, 2019 Creative Commons License

2017

2017

Elektronik Belgelerin Geleceği: Standartlaşmaya Yönelik Bir Model Olarak Üstveri

Yalçınkaya B.

Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Külcü Özgür,Çakmak Tolga,Eroğlu Şahika, Editör, HiperYayın, İstanbul, ss.221-261, 2017 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bilgi Yönetimi

Yardımcı Editör

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Arşiv Dünyası

EditörKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2021

2021

“SAĞLIK BİLGİ YÖNETİMİ” KONFERANSLARINDA BULUŞUYORUZ!

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2021

2021

Fenerbahçe Üniversitesi -- 57. Kütüphane Haftası-Kültürel Mirasa Prospektif Yaklaşımlar

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2021

2021

KAM 21 KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE YÖNETİCİLERİ KONGRESİ VE FUARI

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2019

2019

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2019

2019

e-Beyas 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde, eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka

Panelist

Ankara-Türkiye

2019

2019

Regional Meeting for Identification and Exchange of Documentary Heritage

Davetli Konuşmacı

Tehran-İran

2019

2019

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2018

2018

8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2018

2018

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Moderatör

Nevşehir-Türkiye

2018

2018

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Akıllı Belediyecilik Zirvesi 2016

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

IMCOFE - IV. International Multidisciplinary Cogress of Euroasia

Çalışma Grubu

Rome-İtalya

2017

2017

Dünya Bellegi Programının 25. Yıl Dönümü: Uluslararası Isbirligini Güçlendirme ve Mevlana Külliyatı Ortak Dosya Hazırlama Istisare Toplantısı

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2017

2017

e-Beyas 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi, Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar

Panelist

Ankara-Türkiye

2017

2017

Regional Action Plan for the Implementation of the UNESCO Recommendation on Documentary Heritage in Western and Central Asia

Çalışma Grubu

Tehran-İran

2017

2017

4th Teaching & Education Conference

Çalışma Grubu

Venice-İtalya

2016

2016

Hazine-i Evrak'ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2016

2016

EBYS Zirvesi 2016

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

e-Beyas 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği, Dijitalleştirme, Elektronik Arşiv, Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu

Panelist

Ankara-Türkiye

2015

2015

1st International Conference On Environmental Science and Technology (ICOEST)

Çalışma Grubu

Sarajevo-Bosna-Hersek

2015

2015

Intergovernmental Special Committee Meeting of Experts (Cateory II) related to a Draft Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage in The Digital Era

Çalışma Grubu

Paris-Fransa

2014

2014

E-Beyas 2014: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2013

2013

ÜNAK 2013: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Sağlık Bilişim Zirvesi: Sağlıkta İnovasyon

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Akademik Bilişim '12

Çalışma Grubu

Uşak-Türkiye

2010

2010

IV. International Information Security and Cryptology Conference

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2009

2009

8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2009

2009

45. Kütüphane Haftası: Türkiye'de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Ocak-2021

Ocak 2021

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ankara Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Çankırı Karatekin Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi