Assoc. Prof.

BAHATTİN YALÇINKAYA


Faculty of Arts and Sciences

Information and Records Management

Department of Institutional Archives

Education Information

2009 - 2014

2009 - 2014

Doctorate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Dr), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

2000 - 2005

2000 - 2005

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

E-Devlet Üstveri Standardının Oluşturulması ve Türkiye için Modellenmesi

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Information And Document Management

2008

2008

Postgraduate

E-imzalı Belgelerin Yönetilmesi ve Arşivlenmesi

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Management Information Systems, Library Sciences, Management of Information and Documents, Information Technologies

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management

2017 - 2020

2017 - 2020

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management

2012 - 2017

2012 - 2017

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Staj Başkanı

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management

Non Academic Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Genel Başkan Yardımcısı

Professional Association, Türk Arşivciler Derneği, Türk Arşivciler Derneği Merkez

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bilgi Sistemlerinde Güvenlik

Postgraduate

Postgraduate

Dönem Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon

Undergraduate

Undergraduate

Sistem Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Kurumsal Bilgi Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Belge Yönetimi II

Undergraduate

Undergraduate

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Undergraduate

Undergraduate

Belge Yönetimi I

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi I

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi II

Postgraduate

Postgraduate

E-İmza Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

E-Devlet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Staj II

Undergraduate

Undergraduate

Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı

Undergraduate

Undergraduate

Staj I

Taught Courses And Trainings

2019 - 2019

2019 - 2019

TS 13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

Continuing Education Center - Certificate Program

Yalçınkaya B.

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B.

Bilgi Yönetimi, vol.3, no.1, pp.25-38, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe ve İlkeler=Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles

Yalçınkaya B.

Bilgi Dünyası, vol.21, no.1, pp.1-13, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Açık Devlet ve Açık Devlet Verisi (Yazar: Şahika Eroğlu)

Yalçınkaya B.

Bilgi Yönetimi, vol.2, no.2, pp.185-187, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Arşivlerde Tanımlama Ve Üstveri: Osmanlı Dönemi Belgeleri (Yazar: Elif YILMAZ ŞENTÜRK)

Yalçınkaya B.

Arşiv Dünyası, vol.6, no.2, pp.210-211, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Dijital Vatandaşlık Algısının İncelenmesi: Ampirik Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B. , Cibaroğlu M. O.

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.4, pp.1188-1208, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Üniversite Öğrencilerinin E-Devlet Algısı: Memnuniyet, Güven ve Kullanım Devamlılığı Niyeti Üzerine Bir Araştırma

Yalçınkaya B.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.59, no.1, pp.370-397, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Belge ve Arşiv Yönetimi Süreçlerinde Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları

Cibaroğlu M. O. , Yalçınkaya B.

Bilgi Yönetimi, vol.2, no.1, pp.44-58, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Nesnelerin İnternetine Genel Yaklaşımlar: Bilgi Yönetiminde Nesnelerin İnterneti

Yalçınkaya B. , Cibaroğlu M. O.

Arşiv Dünyası, vol.6, no.1, pp.1-16, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

İstanbul’daki Halk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem Çocukları

Kakırman Yıldız A. , Yalçınkaya B. , Saydam V.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.58, no.2, pp.1811-1836, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

A Survey About University Students’xx Perception Of Post-Truth On Social Media

Yalçınkaya B. , Dönmez A. H. , Aydın F., Kayalı N.

Journal Of Awarness, vol.3, no.4, pp.53-64, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS Uygulamalarında Başarı Faktörü ve Fayda Analizi

Yalçınkaya B.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, vol.7, no.23, pp.67-96, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

The Changing Role Of Knowledge Professionals As A Tool Of Innovation Theoretical And Practical Perspectives

Bir B. B. , Erdilek Karabay M. , Yalçınkaya B.

Journal of Social Sciences Research, vol.8, no.3, pp.1657-1671, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Belge Yönetim Sistemlerinde ve Süreçlerinde Risk Yönetimi

Yalçınkaya B.

Arşiv Dünyası Dergisi, no.1617, pp.16-24, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

Tıbbı Dokümantasyon Tanımı Tarihçesi ve Önemi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B.

Bezmialem Aktüel, no.8, pp.56-58, 2014 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Belgesel Miras ve Ulusal Bellek Programı

Yalçınkaya B.

Unesco Türkiye Milli Komisyonun 70. Yılında Dünya Belleği Programı: Erişim, Koruma ve Yönetim, Ankara, Turkey, 19 April 2019

2018

2018

Arşivsel Hakikat: Belgeler İçin Özgünlük, Güvenilirlik ve Devamlılık Yaklaşımı

Yalçınkaya B.

8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu: Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.25 Creative Commons License

2018

2018

Tıbbi Dokümantasyon ve Endüstri 4.0

Yalçınkaya B.

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.65 Creative Commons License

2017

2017

An Analysis of public libraries’xx ability to represent preschool children in terms of their missions and responsibilities

Kakırman Yıldız A. , Saydam V. , Yalçınkaya B.

Proceedings of Teaching and Education Conferences -International Institute of Social and Economic Sciences., Venice, Italy, 24 - 27 April 2017, pp.74-87 Creative Commons License

2017

2017

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Külliyatının Ülkelere Göre İncelenmesi

Yalçınkaya B.

Dünya Belleği Programının 25. Yıl Dönümü: Uluslararası İşbirliğini Güçlendirme ve Mevlana Külliyatı Ortak Dosya Hazırlama İstişare Toplantısı=, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2017

2017

2017

Arşiv Malzemesinin Tanımlanmasında Sürdürülebilirlik: Ulusal Ve Uluslararası Standartların Analizi

Yalçınkaya B.

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Kurumsal Bellek Çalışmalarında EBYS ve E-Arşiv Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar

Yalçınkaya B.

E-Beyas 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.35-36 Creative Commons License

2016

2016

Endüstri 4 0 Bağlamında Siber Güvenlik ve Arşivciliğe Yansımaları

Yalçınkaya B.

Kolektif Hafızada Kırılganlık: Bilgi Güvenliği’ olan Hazine-i Evrak’xxın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği, İstanbul, Turkey, 17 November 2016 Creative Commons License

2016

2016

Yerel Yönetimlerdeki EBYS Uygulamalarında Akreditasyon Gerekliliği

YALÇINKAYA B.

Akıllı Belediyecilik Zirvesi 16', İstanbul, Turkey, 7 - 08 November 2016

2016

2016

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

YALÇINKAYA B.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 3. Büyük Buluşması, Antalya, Turkey, 4 - 05 November 2016

2016

2016

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

YALÇINKAYA B.

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemleri) Zirvesi 2016, Ankara, Turkey, 19 April 2016

2015

2015

E Arşiv Uygulamalarında Teknolojik ve Altyapı Kapsamında Yaklaşımlar Güvenilir E Arşivleme Koşulları Yol Haritası

Yalçınkaya B.

Beyas 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği-Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 2015, pp.221-233 Creative Commons License

2013

2013

Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Kurum ve Kuruluşlarda Değişim ve Dönüşümüne İlişkin Bir Değerlendirme Tam Metin

Yalçınkaya B. , Özdemir L.

ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri,Platformlar,Mimariler veTeknolojiler, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2013, pp.35-47 Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

From Paper To E Document A Dream of Ecological Balance Paper presented at the

Yalçınkaya B.

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) September 09-13, 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina., Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 September 2015, pp.317-325 Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

E Arşiv Uygulamalarına Teknolojik ve Altyapı Kapsamında Yaklaşımlar Güvenilir E Arşivleme Koşulları Yol Haritası

Yalçınkaya B.

e-Beyas 2015, Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme, Elektronik Arşiv, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2015 Creative Commons License

2014

2014

Milli Arşivlerin Elektronik Belge Yönetiminde Rolü ve Önemi

Yalçınkaya B.

Beyas 2014, Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 March 2014, pp.151-158 Creative Commons License

2013

2013

Kurum ve kuruluşlarda Elektronik Belge Yönetimi için Prensipler ve Fonksiyonel Gereksinimler Üzerine Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B.

ÜNAK 2013 Konferansı, “Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler”, İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2013 Creative Commons License Sustainable Development

2013

2013

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

Yalçınkaya B.

Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi, Sağlıkta İnovasyon, 28-30 Mart 2013, İstanbul, Turkey, 28 - 30 March 2013

2010

2010

Bilgi ve Belge Güvenliği

Yalçınkaya B.

IV. International Information Security And Cryptology Conerence - ISC Turkey 2010, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2010, pp.403-404 Creative Commons License

2009

2009

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Genel Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B.

45. Kütüphane Haftası- Türkiye’xxde Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları, Ankara, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.121-130

2009

2009

Belge Yönetiminde Değişim Süreci E Belgere Çok Yönlü Yaklaşım Paper presented at the 14 16 Ekim 2009 Ankara

Özdemirci F., Yalçınkaya B.

8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, “Sosyolojik ve Hukuki Boyutuyla Sekreterlik Mesleği, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.191-203 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2020

2020

Dijital Koruma Bağlamında Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemlerinde İş Devamlılığı ve Felaketten Kurtarma =In The Context Of Digital Preservation In Electronic Records And Archives Management Systems Business Continuity And Recovery Disasters

Yalçınkaya B.

in: Bilgi Merkezleri: Sağlık Ve Afet Bilgi Yönetimi= Information Centers: Health And Disaster Information Management, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU,Yasin ŞEŞEN, Editor, HiperYayın, İstanbul, pp.37-67, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Log Analizi: İstatistiksel Bir Değerlendirme

Yalçınkaya B. , Gedikli M. E. , Cibaroğlu M. O.

in: Bilgi Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği: eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ, Bahattin YALÇINKAYA,Mehmet Altay ÜNAL,Burcu YILMAZ,Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.61-78, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Değişen Paradigmada Dijital Arşivler

Yalçınkaya B.

in: Bilgi Merkezleri Kütüphaneler-Arşivler-Müzeler, Mehmet Ali Akkaya - Hüseyin Odabaş, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.689-730, 2019 Creative Commons License

2017

2017

Elektronik Belgelerin Geleceği: Standartlaşmaya Yönelik Bir Model Olarak Üstveri

Yalçınkaya B.

in: Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Külcü Özgür,Çakmak Tolga,Eroğlu Şahika, Editor, HiperYayın, İstanbul, pp.221-261, 2017 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Bilgi Yönetimi

Assistant Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Arşiv Dünyası

First EditorEdit Congress and Symposium Activities

2022

2022

58. Kütüphane Haftası Hakikatler ve Arşivler İzmir

Panelists

İzmir-Turkey

2021

2021

XV. Arşivcilik Günü Sempozyumu: Türk Arşivciliğinin Güncel Sorunları

Invited Speaker

Erzurum-Turkey

2021

2021

EAHIL 2021-Crossing the Bridge New Challenges, New Opportunities

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2021

2021

Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2021

2021

“SAĞLIK BİLGİ YÖNETİMİ” KONFERANSLARINDA BULUŞUYORUZ!

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2021

2021

Fenerbahçe Üniversitesi -- 57. Kütüphane Haftası-Kültürel Mirasa Prospektif Yaklaşımlar

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2021

2021

KAM 21 KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE YÖNETİCİLERİ KONGRESİ VE FUARI

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2019

2019

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Moderator

İstanbul-Turkey

2019

2019

e-Beyas 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde, eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka

Panelists

Ankara-Turkey

2019

2019

Regional Meeting for Identification and Exchange of Documentary Heritage

Invited Speaker

Tehran-Iran

2019

2019

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı

Working Group

Ankara-Turkey

2018

2018

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

Moderator

Nevşehir-Turkey

2018

2018

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

Working Group

İstanbul-Turkey

2018

2018

8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi

Working Group

Ankara-Turkey

2018

2018

Akıllı Belediyecilik Zirvesi 2016

Working Group

İstanbul-Turkey

2018

2018

IMCOFE - IV. International Multidisciplinary Cogress of Euroasia

Working Group

Rome-Italy

2017

2017

Dünya Bellegi Programının 25. Yıl Dönümü: Uluslararası Isbirligini Güçlendirme ve Mevlana Külliyatı Ortak Dosya Hazırlama Istisare Toplantısı

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2017

2017

e-Beyas 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi, Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar

Panelists

Ankara-Turkey

2017

2017

Regional Action Plan for the Implementation of the UNESCO Recommendation on Documentary Heritage in Western and Central Asia

Working Group

Tehran-Iran

2017

2017

4th Teaching & Education Conference

Working Group

Venice-Italy

2016

2016

Hazine-i Evrak'ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği

Working Group

İstanbul-Turkey

2016

2016

EBYS Zirvesi 2016

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2016

2016

Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü

Working Group

İstanbul-Turkey

2015

2015

e-Beyas 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği, Dijitalleştirme, Elektronik Arşiv, Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu

Panelists

Ankara-Turkey

2015

2015

1st International Conference On Environmental Science and Technology (ICOEST)

Working Group

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

2015

2015

Intergovernmental Special Committee Meeting of Experts (Cateory II) related to a Draft Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage in The Digital Era

Working Group

Paris-France

2014

2014

E-Beyas 2014: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu

Working Group

Ankara-Turkey

2013

2013

ÜNAK 2013: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler

Working Group

İstanbul-Turkey

2013

2013

Sağlık Bilişim Zirvesi: Sağlıkta İnovasyon

Working Group

İstanbul-Turkey

2012

2012

Akademik Bilişim '12

Working Group

Uşak-Turkey

2010

2010

IV. International Information Security and Cryptology Conference

Working Group

Ankara-Turkey

2009

2009

8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Working Group

Ankara-Turkey

2009

2009

45. Kütüphane Haftası: Türkiye'de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları

Working Group

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 6

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

December-2021

December 2021

Doctorate

Doctorate - Ankara Üniversitesi

November-2021

November 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Çankırı Karatekin Üniversitesi