Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does Institutional Rank Ordering Qualitative or Quantitative?

Asian Economic and Financial Review, cilt.7, ss.943-951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Data ;Envelopment Analysis on Performance Measurement of Municipals

European Journal of Business and Management, cilt.8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Harcamaları Etkinliği ve OECD-Türkiye Karşılaştırması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2018

Etkinlik Analizinde ARAS Yöntemi - Gri İlişki Analizi Karşilaştırması ve OECD Örneği

EYİ 2018: Ondokuzuncu Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

Ekonomik Büyüme: Daha İyi Kurumlara Sahip Olmak Nasıl Fark Yaratır?

8. ICOPEC International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 27 - 30 Haziran 2017

The Ranking Analysis of the Petroleum and Related Products’ Companies

The 9th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2017, 24 - 25 Şubat 2017

Performance Measurement of Municipales by DEA and COPRAS

International Conference on “Business Economic, Social Science & Humanities” (BESSH-2016), Melbourne, Australi, 17 Aralık 2016

Performance Measurement of Municipales By DEA and COPRAS

BESSH 2016, Melbourne, Avustralya, 17 - 18 Mayıs 2016, cilt.374, ss.17

Kitap & Kitap Bölümleri

SAĞLIK HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ VE OECD-TÜRKİYEKARŞILAŞTIRMASI

Ekonomi Bilimlerinde Güncel Ekonomik Çalışmalar 2018, Yüksel Akay Ünvan, Editör, Gece Kitapliği, Ankara, ss.609-628, 2018

Economic Growth:How Better InstitutionsMake A Difference

Institutions Economic Policies:Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth, İrem Berksoy, Kutlu Dane, Milenko Popovic, Editör, IJOPEC Publication Limited, ss.123-146, 2017