Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Data ;Envelopment Analysis on Performance Measurement of Municipals

European Journal of Business and Management, vol.8, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Commitments Made in the Election Period and Political Moral Hazard

Global Conference on Business and Economics 2019, 30 October - 03 November 2019

Sağlık Harcamaları Etkinliği ve OECD-Türkiye Karşılaştırması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2018

Etkinlik Analizinde ARAS Yöntemi - Gri İlişki Analizi Karşilaştırması ve OECD Örneği

EYİ 2018: Ondokuzuncu Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Ekonomik Büyüme: Daha İyi Kurumlara Sahip Olmak Nasıl Fark Yaratır?

8. ICOPEC International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia And Montenegro, 27 - 30 June 2017 Sustainable Development

The Ranking Analysis of the Petroleum and Related Products’ Companies

The 9th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2017, 24 - 25 February 2017 Sustainable Development

Performance Measurement of Municipales by DEA and COPRAS

International Conference on “Business Economic, Social Science & Humanities” (BESSH-2016), Melbourne, Australi, 17 December 2016

Performance Measurement of Municipales By DEA and COPRAS

BESSH 2016, Melbourne, Australia, 17 - 18 May 2016, vol.374, pp.17

Books & Book Chapters

Geometrik Programlama ile Personel Seçimi Optimizasyonu

in: Nicel Karar Yöntemlerinde Güncel Konular:Teori ve Uygulama, Hasan Türe,Deniz Koçak, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.81-99, 2018

SAĞLIK HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ VE OECD-TÜRKİYEKARŞILAŞTIRMASI

in: Ekonomi Bilimlerinde Güncel Ekonomik Çalışmalar 2018, Yüksel Akay Ünvan, Editor, Gece Kitapliği, Ankara, pp.609-628, 2018

Economic Growth:How Better InstitutionsMake A Difference

in: Institutions Economic Policies:Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth, İrem Berksoy, Kutlu Dane, Milenko Popovic, Editor, IJOPEC Publication Limited, pp.123-146, 2017