Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rarely b-continuous functions

Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, ss.109-116, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

q m Sürekli Fonksiyonlar

Türk Matematik Derneği, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011