Genel Bilgiler

Biyografi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2011). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri bölümünde İslam Hukuk alanında “Hırakî’nin el-Muhtasar’ı ve Hanbelî Mezhebine Etkisi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı (2013). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı (2014). ABD Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu (2013-14). Marmara Üniversitesi İslam Hukuku alanında “VI-VII. Asırlarda Dımaşk Hanbelîliği” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır (2020).

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
İslâm Hukuku Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
usame.onus@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/usame.onus
Posta Adresi
Mahir İz cad. No: 2