Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.55-68, 2020 (National Refreed University Journal)

Çevre Politikasının Ekonomik Araçları ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.41, pp.23-50, 2019 (International Refereed University Journal)

Metropoliten Yönetimlerde Hizmet Sorumluluklarının Paylaşımı ve Finansmanı

Tesam Akademi Dergisi, no.2018, pp.251-281, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Belediyelerin Gelir Yapısı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.276-297, 2016 (International Refereed University Journal)

Türkiye de Büyükşehir Belediyesi Transfer Sistemi ve 6360 Sayılı Kanunun Etkileri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.37, pp.1-29, 2015 (International Refereed University Journal)

Türkiye de Yerel Vergi Yönetimi

Maliye Dergisi, vol.2015, no.168, pp.1-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metropoliten İstanbulun Yönetim Yapısı Üzerine Bir İnceleme

Öneri Dergisi, vol.2, pp.123-130, 1998 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Belediyelerde Eğitim İhtiyaç Analizi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor 16), İstanbul, Turkey, 21 - 23 February 2019, pp.48-49

Belediyelerde Vatandaş Odaklı Yönetim Uygulamaları

Kayfor 14 (Uluslararası Kamu Yönetimi Platformu), Van, Turkey, 27 - 29 April 2017

Belediye Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunumu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi E-Belediye Uygulamalarının Analizi

Kayfor 15 (15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu), Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.1619-1644

Türkiye’de Belediyelerin Mali Özerklik Derecesi

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, pp.187

Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Örneği

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2015, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2015, pp.1-17

Türkiye de Yerel Vergileme ve Mali Özerklik Açısından Bir İnceleme

Türkiye'de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 May 2015, pp.28-41

Books & Book Chapters

İtalya'da Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı

in: Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları, Akman,Çiğdem,Acar,İbrahim Attila, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.503-535, 2021

6360 Sayılı Kanun Sonrası Belediyelerin Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri

in: Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Hamza Ateş ve Mücahit Bıyıkoğlu, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.95-115, 2017

Türkiyede Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, 2015

Belediye Bütçelerinde Karar Verme Süreci

in: Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, Özgür Önder, Fatih Kırışık, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.143-168, 2012

Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynakları

in: Türkiye de Yerel Yönetimler, Recep Bozlağan,Yüksel Demirkaya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.251-286, 2008

Yönetimler Arası Mali İlişkiler

Yaylacık Matbaası, İstanbul, 2004

İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılanması

in: Türkiye de Yönetim Geleneği Kurumlar Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Davut Dursun, Hamza Al, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.309-318, 1998