General Information

Institutional Information: Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration, Department Of Management Sciences

Metrics

Publication

24

Project

1

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında tamamladı. 1998-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2001-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışma hayatına devam etti. 2005-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Gelirler Müdür Yardımcısı olarak yöneticilik görevini üstlendi. 2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Mayıs 2020'de Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları  alanında Doçent unvanını aldı. Yerel yönetim maliyesi, yönetimler arası mali ilişkiler, yerel yönetimler, belediyelerde toplam kalite yönetimi alanlarında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneğinin (Kalder) yürüttüğü Ulusal Kalite Ödül Sürecinde her yıl gönüllü olarak değerlendiricilik yapmaktadır.