Genel Bilgiler

Biyografi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında tamamladı. 1998-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2001-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışma hayatına devam etti. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Gelirler Müdür Yardımcısı olarak yöneticilik görevini üstlendi. 2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Mayıs 2020'de Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları  alanında Doçent unvanını aldı. Yerel yönetim maliyesi, yönetimler arası mali ilişkiler, yerel yönetimler, belediyelerde toplam kalite yönetimi alanlarında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneğinin (Kalder) yürüttüğü Ulusal Kalite Ödül Sürecinde her yıl gönüllü olarak değerlendiricilik yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı