Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Dr), Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Finance, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Yönetimler arası mali ilişkiler ve Türkiye`de merkezi yönetimle büyükşehir belediyeleri arasındaki mali ilişkilerin niteliği üzerine bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  İl özel idarelerinin mali yapısı ve İstanbul İl Özel İdaresi örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English