Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1998 Doktora

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

 • 1988 - 1991 Yüksek Lisans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1984 - 1988 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Serbest bankacılık modeli

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

 • 1991 Yüksek Lisans

  Çokuluslu şirketlerin iktisadi kalkınma üzerine etkileri ve Türkiye

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)