Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 Yeni Medya Çalışmaları 4. Ulusal Kongre "Yeni Eşitsizlikler"

    Çalışma Grubu

    İzmir, Türkiye