General Information

Institutional Information: Faculty Of Financial Sciences, Banking, Depatment Of Banking

Metrics

Publication

32

Thesis Advisory

10

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lise eğitimini Tekirdağ’da Yabancı Dil Ağırlıklı Lisede tamamladıktan sonra 2001 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde (Örgün Öğretim) üniversite hayatına başlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başlamış 2006 yılında bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışma hayatına başlamıştır. 2007 yılında “Ödemeler Bilançosu ve Türkiye’de Ödemeler Dengesinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi”  konulu yüksek lisans tezi başarılı bulunarak mezun olmuştur. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı’nda Doktora Programı’na kabul edilmiş ve 2014 yılında “Finans Sektöründen Reel Sektöre Parasal Aktarım Mekanizması: Bankacılık Sektörü Açısından Bir Uygulama” konulu tez savunması başarılı bulunarak mezun olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak akademik ve çalışma hayatına devam etmektedir.

Contact

Email
ualkan@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/ualkan
Office Phone
+90 216 418 2088 Extension: 116
Address
Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü, Enstitüler Binası, Kat:4, Oda No: 413 Kadıköy/İstanbul