Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INVESTIGATING THE STATIONARY PROPERTIES OF COAL, NATURAL GAS, AND OIL CONSUMPTION: THE CASE OF FRAGILE FIVE COUNTRIES

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.75-86, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization of Turkish Macro Econometric Fiscal And Monetary Policies for Growth

Journal Of Awarness, cilt.3, ss.11-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Panel Veri Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.335-354, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multivariate Probit Modeli il Finansal Başarıızlığın Yeniden İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği

Social Sciences Research International Journal, cilt.6, ss.199-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi:Panel Veri Analizi

International Journal Of Economics Studies, cilt.3, sa.3, ss.335-354, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determinants of Female Labor Participation for OECD Countries

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.27-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interest rates Fisher Effect and Economic Development in Turkey 1989 2011

Revista Galega de Economia, cilt.25, ss.79-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Forecasting the Gold Returns With Artifical Neural Network and Time Series

. International Business Research, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modelling Exchange Rate Volatility in MIST Countries

International Journal of Business and Social Science, cilt.4, ss.260-269, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heteroscedastic Probit Model An Application of Home Ownership in Turkey

Regional and Sectoral Economic Studies, cilt.12, ss.77-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Estimating of Probability of Home ownership in Rural and Urban Areas Logit Probit and Gompit Model

European Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.405-411, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Personel ve Şube Sayıları Panel Veri Modeli Yaklaşımı

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Teknoloji Transferine Evrimsel İktisat Bakış Açısı: Asimetrik Bilgi Altında Doğrusal Olmayan Panel Veri Analizi

Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Selahattin Güriş, Editör, DER, İstanbul, ss.289-309, 2018

Stata ve Panel Veri Modellerinin Tahmini

Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, Selahattin Güriş, Editör, DER, İstanbul, ss.43-72, 2018

Panel Veri ModellerininVarsayımlarının Testi

Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, Selahattin Güriş, Editör, DER, İstanbul, ss.75-100, 2018

Analysis of Financial Failures of Commercial Banks in Turkey: Panel Data Discrete Choice Models

ECONOMICS, MANAGEMENT ECONOMETRICS, A.M.Çilingirtürk, A.Alybrychiewicz-Stocinska, BB.Bali, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.37-53, 2017

Stata ile Panel Veri Analizi

STATA ile PANEL VERİ MODELLERİ, Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ, Editör, DER, İstanbul, ss.40-79, 2015

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TALEP PROJEKSİYONU

Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Gelecek 10 Yıl, , Editör, Otomotiv Distribütörleri Derneği Akademik Yayınlar, İstanbul, ss.411-440, 2009