Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Danıştay Kararlarında Mücbir Sebep Kavramı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.453-471, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görme Engellilerin Yükseköğretime Girişinde Yaşanan Sorunlar

Engelli Hakları Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye, 16 Mayıs 2019, ss.9-19

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'nin İdari Teşkilatı

İdare Hukuku, Yıldırım Turan, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.66-235, 2020

İş Hukukunda Engellilik Temelinde Ayırımcılık

Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Sağlam İpek Karaman Coşgun Özlem, Editör, Seçkin, ss.81-98, 2019

Türkiye’nin İdari Teşkilatı

İdare Hukuku, Turan YILDIRIM, Editör, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul, ss.3-114, 2018

Türkiyenin İdari Teşkilatı

İdare Hukuku, Yıldırım Turan, Editör, Oniki levha, İstanbul, ss.3-183, 2016

"İdari Usul" "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü"

İdare Hukuku, , Editör, On İki Levha Yayıncılık a.ş., ss.604-652, 2016

İdari Yargı

İdare Hukuku, Yıldırım Turan, Editör, Oniki Levha, İstanbul, ss.693-924, 2016

İdari işlemler

İdare Hukuku, Yıldırım Turan, Editör, Oniki Levha, İstanbul, ss.363-478, 2016

İdarenin Sorumluluğu

İdare Hukuku, Yıldırım Turan, Editör, Oniki Levha, İstanbul, ss.929-954, 2016

"İdari Usul" ve "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü"

İdare Hukuku, , Editör, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, ss.604-651, 2015