Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2009 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

  • 2016 - 2016 Araştırma Görevlisi

    Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza, Istituto Dermopatico Dell’Xx Immacolata, The Laboratory Of Advanced Molecular Diagnostics (Dıma)