Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Marmara University, Institute of Educational Sciences, Department of Mathematics and Science Education, Turkey

 • 2008 - 2010 Post Graduate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, İlköğretim Matematik Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Under Graduate

  Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Öğretmen Eğitimcilerinin Öğretimin Matematiksel Kalitesine Yönelik Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi (Dr)

 • 2010 Post Graduate

  Bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) 8. sınıf matematik öğretiminde öğrenci tutumuna etkisi ve BDÖ hakkında öğrenci görüşleri

  Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English