Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adherence frequency of CANDIDA ALBICANS on nasoalveolar molding (NAM) appliances

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.121, sa.5, ss.473-477, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of bacteremia after toothbrushing in orthodontic patients

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.39, sa.3, ss.177-184, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of bacteremia after toothbrushing in orthodontic patients

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.39, sa.3, ss.177-184, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oral candidal carriage in children with and without dental caries

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.38, sa.1, ss.45-49, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prevalence of Candida species in Turkish children: relationship between dietary intake and carriage

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, cilt.50, sa.1, ss.33-37, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The antibacterial effects of ornidazole on primary molars with infected pulps

CHEMOTHERAPY, cilt.47, sa.3, ss.203-207, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of bacteremia following orthodontic debanding

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.70, ss.11-14, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of bacteremia after orthodontic banding

A J Orthod Dentofac Orthop, cilt.116, ss.687-690, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of different treatment methods for localized and generalized simple denture stomatitis

Journal Of Oral Rehabilitation, cilt.22, ss.365-369, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çeşitli Protez Temizleticilerinin İn Vitro Şartlarda Candida Albicans Kolonizasyonlarına Etkileri

Ankara Üniversitesi Dişhekimli Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.255-261, 1994 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Candida albicans effects the tissue factor activity of blood cells in Type II Diabetes Mellitus

MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, cilt.19, sa.1, ss.60-66, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ASSESSMENT OF LEVOFLOXACIN EFFECT ON HUMAN NEUTROPHIL FUNCTIONS IN VITRO

Turk J Pharm Sci, cilt.10, sa.1, ss.19-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Assessment of levofloxacın effect on human neutrophil functions in vitro

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.10, sa.1, ss.19-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Makrolidlerin nötrofil granülositleri içindeki Staphylococcus aureus’un hücre içi öldürülmesi üzerine etkisi

Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.30, ss.176-179, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The distribution of Actinobacillus actinomycetemcomitans and some Gram negatif anaerobic rods in periodontitis

Turk J Med Sci, cilt.27, ss.459-462, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro study of fungal presence and growth on three tissue conditioner materials

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.4, ss.682-684, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier identifier

Dissolution and microbiological evaluation for Co-trimoxazole tabletes

Int l J Pharm Advances , cilt.1, ss.134-147, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dissolution and microbiological evaluation for Co-trimoxazole tabletes

Int l J Pharm Advances , cilt.1, ss.134-147, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Periodontitis Tiplerinden İzole Edilen Enterococcus Faecalis SuşlarındaVankomisin Direnç Geninin Araştırılması

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

EĞENİZ NE KADAR TEMİZ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

eğeniz ne kadar temiz

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ13. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 26 - 29 Mayıs 2016

Eğeniz ne kadar temiz

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Microbiological Evaluation of Reprocessed Endodontic Files Collected From General Dental Practitioners in Istanbul

17th Biennial Congress of European Society of Endodontology, İspanya, 16 - 19 Eylül 2015, cilt.49, ss.37-116

Effectiveness of ozone against Enterococcus faecalis in human root canal an in vitro study

24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Seoul, Güney Kore, 14 - 16 Kasım 2013, cilt.23, ss.219

An Effect Of Mouth Spray On A denture Microorganisms

European Prosthodontic Association (EPA). 45th Annual Meeting Of The German Prosthodontic Association., 19 - 21 Eylül 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

SAĞLIKLI BİR AĞIZ MİKROBİYOTASINDA TÜKÜRÜĞÜN ETKİSİ

Çocuk Diş Hekimliğinde Oral Mikrobiyata Etkinliğine Yönelik Güncel Yaklaşımlar, Gamze Arel, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.14-21, 2021

Oral Mikrobiyom

Oral Fizyoloji, Dr.Esra Bihter Gürler, Editör, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, ss.126-137, 2019

Mechanical Periodontal Therapy in Chronic Periodontitis Patients with Postmenopausal Osteoporosis Using Alendronate

Current Trends in Periodontics and Implant Dentistry, Vishal Anand,Minkle Gulati, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New York, ss.1-13, 2013

Adjunctive use of beta-glucan in the nonsurgical treatment of chronic periodontitis

Pathogenesis and Treatment of Periodontitis, NURCAN BUDUNELİ, Editör, IN TECH-OPEN ACCESS PUBLISHER, ss.167-182, 2012

Tükürük Mikrobiyolojisi

TÜKÜRÜK Histolojisi Fizyolojisi Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası, Nesrin Emekli,Ayşen Yarat, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.181-206, 2008