Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

From Crisis of Civilizations to the Civilization of Crisis:Long-term Patterns in/of Civilizational Life-Cycles

Journal of Civilization Studies, cilt.2, ss.9-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karmaşık Sosyal Sistemlerde Düzen Kalıplarının Fraktal Yapısı

Science and Engineering Journal of İstanbul Kültür University, cilt.4, ss.209-221, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“To Be or Not to Be”: Will/Should Emerging/Rising Powers Choose to Go Nuclear in an Unpredictable World Order

II. International Giresun Security Symposium: From 1919 to 2019 Global Transformation of National Security, Giresun, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

New World (Dis)Order: A Thermodynamical Approach to Rising Instability in the World System

”VI. Blue Black Sea Congress: International Relations and New World Order”, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018

Bir Stratejik Muammayı Anlamak Silahlı Ulusötesi Aktörler SUA ve Suriye ye Yönelik Türk Dış Politikası

Küresel Siyaset, Devlet Dışı Aktörler ve Türkiye'nin Ortadoğu Politikası, İstanbul, Türkiye, 02 Aralık 2016

Toplumsal Düzen sizlik ve Enerji Nakil Hatlarının Güvenliği

Enerji Nakil Hatlarının Güvenliği Paneli, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2010, ss.109-136

Karmaşık Sosyal Sistemlerde Düzen Kalıplarının Fraktal Yapısı Üzerine Bir Modelleme Denemesi

1. International Interdisciplinary Chaos Symposium on Chaos and Complex Systems, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni

New World (Dis)Order: A Thermodynamical Approach to Rising Instability in the World System, Meral Balcı,Arzu Al, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.618-652, 2018

Siyaset Ekonomi ve Toplum Üzerine 4 Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Çatışma Çözümü İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler Kongre Bildirileri

Black Sea Basin: A Region in the Making, A Geopolitical Crash Zone or A Marginalized Area in World Politics, Yazğan Şükrü, Yalçınkaya, Alaeddin, Editör, Gündoğan Yayınları, İstanbul, ss.7-9, 2015

Modernite ve Dünya Düzenleri

Düzen, Düzensizlik ve Entropi, ŞENEL MUZAFFER, ÖZCAN MESUT, Editör, Klasik, İstanbul, ss.93-119, 2010